Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaupin kehityshyvinvointikeskus

Suunnitteilla yliopistollinen hyvinvointikeskus

Kaupin yliopistosairaalan ja oppilaitosten muodostamalle kampusalueelle suunnitellaan uutta hyvinvointikeskusta, joka vastaisi 40 000 asukkaan sosiaali- ja terveysalan peruspalveluista. Hyvinvointikeskuksen palvelut on tarkoitus kytkeä terveysliikuntaan ja hyvinvointipalvelujen kehittämistä tukevaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Suunniteltu yliopistollinen kehityshyvinvointikeskus sijaitsisi uudessa liikenteen solmukohdassa, rakenteilla olevan raitiotien päätepysäkillä. Se tuottaisi itäisen keskusta-alueen väestölle sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja tarjoaisi samalla oppilaitoksille mahdollisuuden lisätä työelämälähtöistä opetusta ja yliopistolliselle tutkimukselle mahdollisuuden osallistua sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon, liikuntapalvelujen ja erikoissairaanhoidon katkeamattomien hoitoketjujen kehittämiseen.

Hankkeen valmisteluvaiheita on kuvattu kaupunginhallituksen päätöksessä hakea hankkeelle ministeriön poikkeuslupaa:

Lisätietoja:
Suunnittelupäällikkö
Jarkko Lumio
puhelin 040 508 9988
sähköposti [email protected]

Katso myös

Alueen sote-ekosysteemin yhteistoiminnan kehittämiseksi on lisäksi aloitettu EU:n aluekehitysrahaston varoin tuettu "Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS -Kehitämme yhdessä!" -hanke:

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kehys