Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Turvallisuus

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat ihmisen perustarpeita ja hyvinvoinnin pohja. Tampereen kaupunki pyrkii jatkuvasti parantamaan kaupungin turvallisuutta. Tavoitteena on, että Tampere on jokaiselle turvallinen paikka asua, työskennellä, vierailla ja harjoittaa elinkeinoja.

Asukkaiden kokemuksen mukaan Tampere on varsin turvallinen paikka asua. Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyssä (2021) 83 prosenttia vastaajista arvioi kotialueensa turvalliseksi.

Turvallisuustyötä tehdään yhdessä

Tampereen kaupunki kehittää jatkuvasti turvallisuutta. Tätä turvallisuustyötä tehdään laajassa yhteistyössä asukkaiden, Sisä-Suomen poliisilaitoksen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Pirkanmaan turvallisuusklusterin sekä monien muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunki ja yhteistyökumppanit ovat yhdessä muodostaneet kokonaiskuvan kaupungin turvallisuudesta, ennakoineet turvallisuusriskejä ja keränneet yhteen kaiken toiminnan, jolla pyritään parantamaan turvallisuutta ja varautumaan häiriötilanteisiin. Nämä on koottu turvallisuussuunnitelmaan, jota päivitetään jatkuvasti.

Tampereen asukkaat voivat osallistua turvallisuustyöhön vastaamalla turvallisuuskyselyyn, joka toteutetaan muutaman vuoden välein. Turvallisuuskyselyssä selvitetään muun muassa asukkaiden kokemuksia turvallisuudesta omassa asuinympäristössään. Asukkaiden kokemustieto ja kaupungin rikos- ja onnettomuustilastot muodostavat yhdessä kuvan kaupungin turvallisuudesta. Turvallisuuskysely on tehty viimeksi elokuussa 2021, ja sen tulokset julkaistaan syys-lokakuussa 2021.

Turvallisuustyö liittyy myös asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantaminen sekä hyvinvointierojen kaventaminen ovat kaupungin toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaiselle. Tampereella yhteistä turvallisuustyötä koordinoi kaupungin riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautumisen tiimi.

Kaupungin turvallisuussuunnitelmaan on koottu yhteen eri toimijoiden suunnitelmat, ohjelmat ja hankkeet, jotka liittyvät kaupungin ja sen asukkaiden turvallisuuteen. Suunnitelmassa keskitytään erityisesti riskeiksi todettuihin paikallisiin turvallisuusongelmiin.

Turvallisuussuunnitelmassa on tunnistettu muun muassa seuraavat tehtävät:

  • asuin- ja elinympäristön turvallisuuden parantaminen
  • liikenneturvallisuuden parantaminen
  • turvallisuuden tunteen vahvistaminen
  • digiturvallisuuden parantaminen
  • huumausaineiden käytön kasvun taittaminen
  • lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten poistaminen
  • lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
  • (ikääntyneiden ja erityisryhmien) asumisen turvallisuuden parantaminen
  • tapahtumaturvallisuuden kehittäminen
  • väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäiseminen

Osa turvallisuussuunnitelmasta pohjautuu vuonna 2017 toteutettuun turvallisuuskyselyyn, jossa tamperelaiset kertoivat turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen liittyvistä tekijöistä eri alueilla.

Vuoden 2017 kyselyssä tamperelaiset kokivat merkittävimmiksi turvallisuusongelmiksi liikenteen, päihteiden käytön lisääntymisen, epämääräiset jengit sekä huonosti valvotut ja valaistut kadut ja puistot. Osa vastaajista tunsi turvattomuutta lisääntyneen maahanmuuton vuoksi.

Lisätietoa

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula
puhelin 040 196 6512
sähköposti [email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/turvallisuus

Kuva: Visit Tampere / Atacan Ergin