Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tamperelaisten hyvinvointi asuinalueilla

Hyvinvointikyselyyn tuhansia vastauksia

Tampereen kaupunki selvitti helmikuun 2021 alkupuolella karttapohjaisella kyselyllä tamperelaisten kokemaa hyvinvointia eri asuinalueilla. Kyselyyn vastasi 4 800 tamperelaista, joista 70 % oli naisia ja 30 % miehiä.


Eniten vastauksia saatiin Hervannan, Kaukajärven, Kalevan ja Vuoreksen kaupunginosista. Alustavien tulosten mukaan 75 % vastaajista arvioi elämänlaatunsa hyväksi ja 62 % terveydentilansa vähintäänkin hyväksi.


Kyselyn vastanneet merkitsivät kartalle itselle mieluisia, turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja yli 21 000 kappaletta. Tamperelaisten suosikkipaikkoja olivat esimerkiksi Pyynikinharju ja Hatanpään arboretum.


Tarkempi kooste hyvinvointikyselyn tuloksista julkaistaan toukokuussa.


Punainen penkki Pyynikinharjulla.
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kyselyn tarkoitus

Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tavoitteena on kerätä kokemustietoa hyvinvoinnista ja asuinalueista tilastotiedon rinnalle. Tilastollisesti ihmisten hyvinvointia tarkastellaan usein erilaisten sosioekonomisten muuttujien, kuten tulotason, työllisyyden ja koulutustason kautta.

Kyselyn aiheita ovat muun muassa asukkaiden elintavat ja asuminen, harrastusmahdollisuudet sekä alueen palvelut. Kyselyssä voi merkitä kartalle sekä itselle tärkeitä ja viihtyisiä että turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja, joihin kaupungin tulisi kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.


Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kyselyn tausta

Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Pilottikyselyyn saatiin noin 1 900 vastausta ja karttapohjaisia paikkamerkintöjä kertyi yli 10 000 kappaletta.

Pilottikyselyn perusteella asukkaiden kokemusperäinen tieto antaa uutta ymmärrystä asuinalueiden vetovoimatekijöistä ja auttaa niiden erityispiirteiden ymmärtämisessä. Esimerkiksi asuinalueen maine voi olla merkittävä muuttopäätöksen peruste. Karttapohjaisten merkintöjen perusteella jokaisella Tampereen asuinalueella on myös omat hyvät ja huonot puolensa.

Nyt uusittuun kyselyyn on lisätty etenkin hyvinvointiin liittyviä teemoja ja sen rakennetta on muokattu saadun palautteen pohjalta. Kyselyn tuloksia käytetään kaupungin palveluiden suunnitteluun, asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja asuinalueiden kehittämiseen. Kooste tuloksista julkaistaan tällä sivulla toukokuussa 2021.

Lisätietoja:
Analyytikko
Pekka Veiste
puhelin 044 486 3066
sähköposti [email protected]

Analyytikko
Katri Heininen
puhelin 040 806 3920
sähköposti [email protected]

tietojohtaminen(at)tampere.fi


The well-being survey of Tampere´s citizens

Thousands of citizens took part in the well-being survey

In early February 2021, the City of Tampere used a map-based survey to understand well-being in Tampere as experienced by its citizens. 4 800 citizens responded to the survey. 70% of the respondents were women and 30% men.


Most responses were received from Hervanta, Kaukajärvi, Kaleva and Vuores neighbourhoods. According to preliminary results, 75% stated their quality of life as ‘good’ and 62% rated their health as ‘at least good’.


In addition, citizens marked places that they liked, felt unsafe or disliked on the map. In total, over 21 000 marks were made. Favorite places are, for instance, Pyynikinharju and Hatanpää Arboretum.


A more detailed summary of the results will be published on this website in May 2021.

The purpose of this survey 

The purpose of this survey is to learn more about individual’s experiences, well-being and life in the Tampere’s neighbourhoods. These individual insights will help the City of Tampere to promote citizens’ well-being and to develop neighbourhoods. This is the second edition of this survey (first edition was carried out in November 2019).

The survey focuses on questions around lifestyle, experiences of living in Tampere, activity opportunities as well as local services. On the map, you can mark both places you appreciate and enjoy as well as those you feel unsafe or ill at ease in, to which the city should pay special attention. 

Further information:

Analyst
Pekka Veiste
Tel. 044 486 3066
Email  pekka.veiste(at)tampere.fi

Analyst
Katri Heininen
Tel. 040 806 3920
Email katri.heininen(at)tampere.fi

tietojohtaminen(at)tampere.fi