Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tamperelaisten hyvinvointi asuinalueilla

Valtaosa tamperelaisista voi hyvin

Tampereen kaupunki selvitti helmikuussa 2021 karttapohjaisella kyselyllä tamperelaisten kokemaa hyvinvointia eri asuinalueilla. Kyselyyn vastasi 4 500 tamperelaista, joista 70 % oli naisia ja 30 % miehiä.


Tulosten mukaan tamperelaiset kokevat elämänlaatunsa ja terveytensä pääosin hyväksi. Myös oma asuinalue koetaan yleensä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Eri kaupunginosien välillä on kuitenkin eroja hyvinvoinnissa ja esimerkiksi vain joka kolmas kokee, että oman asuinalueen kehittämiseen voi vaikuttaa.


Kyselyn vastanneet merkitsivät kartalle itselle mieluisia, turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja yli 21 000 kappaletta. Tamperelaisten suosikkipaikkoja ovat puistot ja metsät, joissa vietetään aikaa, harrastetaan ja tavataan ystäviä. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat etenkin häiritsevästi käyttäytyvät ihmiset, autojen suuret nopeudet ja läpiajoliikenne eri puolilla kaupunkia.


Kyselyn tulokset löytyvät kaikille avoimelta raportilta:Ulkoinen linkkiTamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tulokset 2021


Punainen penkki Pyynikinharjulla.
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kyselyn tarkoitus

Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tavoitteena on kerätä kokemustietoa hyvinvoinnista ja asuinalueista tilastotiedon rinnalle. Tilastollisesti ihmisten hyvinvointia tarkastellaan usein erilaisten sosioekonomisten muuttujien, kuten tulotason, työllisyyden ja koulutustason kautta.

Kyselyn aiheita ovat muun muassa asukkaiden elintavat ja asuminen, harrastusmahdollisuudet sekä alueen palvelut. Kyselyssä voi merkitä kartalle sekä itselle tärkeitä ja viihtyisiä että turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja, joihin kaupungin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään monin tavoin kaupungin toiminnassa, kuten palveluiden suunnittelussa ja asuinalueiden kehittämisessä. Se myös lisää kaupungin asiantuntijoiden ymmärrystä tamperelaisten hyvinvoinnista.


Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kyselyn tausta

Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Pilottikyselyyn saatiin noin 1 900 vastausta ja karttapohjaisia paikkamerkintöjä kertyi yli 10 000 kappaletta.

Pilottikyselyn perusteella asukkaiden kokemusperäinen tieto auttaa ymmärtämään asuinalueiden vetovoimatekijöitä ja erityispiirteitä. Esimerkiksi asuinalueen maine voi olla merkittävä muuttopäätöksen peruste. Karttapohjaisten merkintöjen perusteella jokaisella Tampereen asuinalueella on myös omat hyvät ja huonot puolensa.

Uusittuun kyselyyn isättiin etenkin hyvinvointiin liittyviä teemoja ja sen rakennetta on muokattiin saadun palautteen pohjalta.

Lisätietoja:
Analyytikko
Pekka Veiste
puhelin 044 486 3066
sähköposti [email protected]

Analyytikko
Katri Heininen
puhelin 040 806 3920
sähköposti [email protected]

tietojohtaminen(at)tampere.fi


The well-being survey of Tampere´s citizens

Well-being of Tampere´s citizens is good

In early February 2021, the City of Tampere used a map-based survey to understand well-being in Tampere as experienced by its citizens. 4 800 citizens responded to the survey. 70% of the respondents were women and 30% men.


According to results, majority stated their quality of life and health as ‘good’ or ‘at least good’. Own residental area is mostly experienced safe and comfortable. However there are variation between neighbourhoods and for example every third respondent felt that they can't affect their own neighbourhoods development.


In addition, citizens marked places that they liked, felt unsafe or disliked on the map. In total, over 21 000 marks were made. Favorite places are, for instance, Pyynikinharju and Hatanpää Arboretum.


A detailed summary of the results can be found in the report (only in Finnish):

Ulkoinen linkkiTamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tulokset 2021


The purpose of this survey 

The purpose of this survey is to learn more about individual’s experiences, well-being and life in the Tampere’s neighbourhoods. These individual insights will help the City of Tampere to promote citizens’ well-being and to develop neighbourhoods. This is the second edition of this survey (first edition was carried out in November 2019).

Further information:

Analyst
Pekka Veiste
Tel. 044 486 3066
Email  pekka.veiste(at)tampere.fi

Analyst
Katri Heininen
Tel. 040 806 3920
Email katri.heininen(at)tampere.fi

tietojohtaminen(at)tampere.fi