Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yhteistoimintasopimukset

Tampereen kaupunki hoitaa tiettyjä tehtäviään yhteistoiminnassa muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Kuntayhteistyötä tehdään tehtäväalueesta riippuen erilaisissa kuntakokoonpanoissa.

Yhteistyössä mukana olevien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhteistoimintasopimukset, joilla on sovittu kuntalain 8 luvun mukaisesti kuntien yhteisen toimielimen perustamisesta. Yhteinen toimielin on vastuukunnan organisaatioon kuuluva toimielin, joka hoitaa muiden sopijakuntien puolesta sopimuksessa tarkoitetut tehtävät.

Tampereen kaupunki on mukana kuudessa yhteistoimintasopimuksessa. Kaupunki toimii kaikissa niissä vastuukuntana.