Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Strategian valmistelu

Tampereen strategian 2030 valmisteluprosessi ja osallistumisen aineistot

Tampereen strategia 2030 valmisteltiin Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman 2021 - 2025 pohjalta. Strategia ulottuu vuoteen 2030 ja se perustuu tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin.

Strategiatyö käynnistyi keväällä 2021 toimintaympäristön analysoinnilla ja tulevaisuustyöskentelyllä, joka tähtäsi Tampereen keskeisten muutostekijöiden tunnistamiseen. Valtuuston ja ylimmän johdon strategiawebinaarissa 10.3.2021 arvioitiin Tampere – Sinulle paras -strategian ja valtuustokauden tavoitteiden toteutumista.

Strategiavalmistelua jatkettiin hakemalla laajasti näkemyksiä tulevaisuuden Tampereesta. Kevään 2021 aikana toteutettiin henkilöstölle, kuntalaisille, kaupungin keskeisille sidosryhmille, järjestöille sekä yhtiöille ja liikelaitoksille suunnatut tulevaisuuskyselyt, joilla kerättiin syötteitä uuden strategian valmisteluun. Kyselyihin saatiin noin 4 000 vastausta. Noin 100 erityisryhmien edustajaa osallistui kevään aikana tulevaisuuskeskusteluihin ja osa heistä tuotti näkemyksiään Tampereen toivotusta tulevaisuudesta taiteen keinoin. Myös vaikuttamistoimielimet tuottivat aineistoa strategiatyöhön kevään kokouksissaan.

Tamperelaiset lapset ja nuoret kertoivat ajatuksiaan kaupungin tulevaisuudesta 4.- ja 8.-luokkalaisten sekä Tredun Vaikuta! -päivillä. Noin 2650 lapsen ja nuoren vastauksista muodostettiin strategialle lasten ja nuorten varjovisio, joka esiteltiin valtuustolle ja ylimmälle johdolle strategiawebinaarissa 25.8.2021. Lapsilta ja nuorilta kerättyjen näkemysten mukaan parasta Tampereella on, että kaupunki kehittyy jatkuvasti. He visioivat, että tulevaisuuden Tamperetta rakennetaan vuonna 2030 kestävästi. Tampereella saa apua ja tukea jokainen sitä tarvitseva. Kaupungissa on vapaus olla oma itsensä ja turvallista leikkiä vaikka yöllä.

Kaupungin henkilöstö osallistui strategian laadintaan laajasti. Kevään aikana noin 100 palvelualueiden ja konsernihallinnon asiantuntijaa osallistui kattavien, strategian pohjana käytettyjen tulevaisuusanalyysien laadintaan. Henkilöstö myös kommentoi syksyn aikana strategialuonnosta.

Kaupunginvaltuusto on ohjannut strategiavalmistelua tiiviisti. 23.6.2021 valtuuston ja johdon strategiawebinaarissa esiteltiin kevään työskentelystä koostettua tietopohjaa hyödynnettäväksi sekä strategian että pormestariohjelman valmistelussa. Samassa tilaisuudessa valtuustolle esiteltiin strategian alustavia visio- ja painopisteaihioita. Uusi valtuusto kommentoi ensimmäistä strategialuonnosta 12.8.2021 osana perehdyttämiskoulutusta. 25.8.2021 järjestettiin strategiawebinaari, jossa ylin johto ja valtuusto kävivät strategialuonnoksen jatkovalmistelua ohjaavaa keskustelua, tavoitteena muodostaa strategian isosta kuvasta yhteinen tulkinta. Kaupunginvaltuusto kommentoi strategialuonnosta iltakoulussa ja valtuuston kokouksessa 20.9.2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden strategian 15.11.2021.