Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Talous ja strategia

Näiltä sivuilta löydät tietoa Tampereen kaupungin taloudesta ja toiminnasta sekä strategiasta, johon kaupungin tavoitteet ja toiminta valtuustokaudella painottuvat. Lautakuntien, johtokuntien ja konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmat pohjautuvat strategiaan ja talousarvioon.

Videokatsaukset kuluvan vuoden strategiatavoitteisiin

Pormestari ja apulaispormestarit kertovat alla olevien linkkien kautta aukeavilla videoilla kaupungin ja palvelualueiden strategisista tavoitteista ja suunnitelmista.

Talous

Talousarvio ohjaa

Tampereen taloutta ohjaa ja toteuttaa vuosittainen talousarvio. Talousarvio on laaja suunnitelma kaupungin varainhoidosta talousarviovuodelle. Suunnitelmassa käydään läpi yksikkökohtaisesti käyttötalous ja investoinnit sekä tulos että rahoituslaskelmat. Talousarvio sisältää toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion syksyisin ennen seuraavan talousarviovuoden alkua.

Laukontorilla

Strategia

Tampereen strategia 2030

Strategia on perusta kaupungin johtamiselle. Tampereen strategia sisältää näkemykset kaupungin kehittämisestä vuoteen 2030 asti. Strategia on kuvaus painotuksista ja tavoitteista, joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä.