Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Talous ja strategia

Talous- ja strategia -osioon on koottu tietoa Tampereen kaupungin taloudesta ja toiminnasta sekä strategiasta, johon kaupungin tavoitteet ja toiminta valtuustokaudella painottuvat. Strategiaan ja talousarvioon pohjautuvat lautakuntien, johtokuntien ja konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmat.

Strategia

Tampere - Sinulle paras

Tampereen strategia on perusta kaupungin johtamiselle. Se perustuu tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet. Strategia katsoo valtuustokautta pidemmälle ja sisältää näkemykset kaupungin kehittämisestä vuoteen 2030 mennessä.

Tampereen strategia on tehty yhdessä kaupungin henkilöstön, asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia on kuvaus painotuksista ja tavoitteista, joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä. Strategia hyväksyttiin valtuustossa 13. marraskuuta 2017.

Talous

Ihmisiä Vuolteentorilla, kuva: Laura Vanzo

Tampereen taloutta ohjataan ja toteutetaan talousarvion pohjalta. Talousarvio on suunnitelma kaupungin varainhoidosta talousarviovuodelle. Laajassa suunnitelmassa läpikäydään käyttötalous ja investoinnit yksiköittäin sekä tulos että rahoituslaskelmat. Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Siinä myös osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa ennen seuraavan talousarviovuoden alkua.