Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Elinkeinorahaston toimikunta

Elinkeinorahasto perustettiin 13.12.2006. Rahaston sääntöjen mukaan sen tehtävänä on vauhdittaa kaupunkistrategian mukaista elinkeinotoiminnan kehittämistä. Rahaston varoilla edistetään liiketoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Varoja kohdistetaan muun muassa uuden liiketoiminnan syntyä edistävään tutkimukseen, toimialakohtaiseen kehittämistyöhön ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen.

Kaupunginhallitus nimittää rahaston toimikunnan neljän vuoden toimikaudeksi. Toimikunta (4 - 7 henkeä) koostuu rahaston sääntöjen mukaan Tampereen kaupungin edustajista sekä kaupungin kehittämistoiminnassa mukana olevien yhteisöjen edustajista. Kaupunginhallitus valitsee toimikunnalle puheenjohtajan Tampereen kaupungin edustajista. Toimikunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia rahaston varojen käytöstä. Rahaston tuoton käytöstä päätöksen tekee pormestari rahastoa edustavan toimikunnan esityksestä ja rahaston pääoman käytöstä päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Elinkeinorahaston toimikunta 2013 - 2016

Puheenjohtaja
konsernijohtaja Kari Kankaala

Jäsenet
toimitusjohtaja Timo Salli
rehtori Kaija Holli
rehtori Markku Kivikoski
tekniikan lisensiaatti Jari Pasanen
sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen
apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Asiamies
elinkeinojohtaja Timo Antikainen