Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Järjestöedustamo

Tampereen vuosi 2020 -yhteistyöfoorumi

Tampereen kaupunki keräsi alkukesästä hyvinvointitietoa yhdistyksistä ja järjestöistä. Kerättävä kokemustieto täydentää tutkimustietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja sitä tullaan hyödyntämään kaupungin päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä. Kyselyyn saatiin 52 vastausta ja siinä nousi esiin sekä positiivisia että negatiivisia ilmiöitä tamperelaisten hyvinvointiin liittyen. Lisäksi useat vastaajat nostivat esille tarpeen yhteistyölle.


Tule kuulemaan kyselyn tuloksista ja yhdessä keskustelemaan Tampereen kaupungin ensi vuoden toiminnan painopisteistä.


Aika: perjantai 13.9.2019 klo 12-15.30

Paikka: Wivi Lönn -Sali, Monitoimitalo 13


Työpajassa järjestöiltä toivotaan kommentteja suunnitelluista painopisteistä ja toimenpiteistä. Lisäksi keskustellaan toiveista ja tarpeista kunta-järjestöyhteistyölle sekä ideoidaan sujuvia yhteistyötapoja.


Lämpimästi tervetuloa!


Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Ulkoinen linkkiIlmoittaudu tilaisuuteen 8.9. mennessä

Hyvinvointikyselyn tulokset (pdf)

Järjestöedustamo on Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestöedustamon päätehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Järjestöedustamo käynnistyi vuoden 2017 alussa Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n aloitteesta syntyneen Kumppanuus 2020 -ohjelmatyöskentelyn tuloksena. Ohjelman valmisteluun ja Järjestöedustamon perustamiseen on osallistunut noin 70 eri tamperelaista hyvinvointialan järjestöä. Ensimmäinen kokoonpano valittiin 14.12.2016 perustamiskokouksessa vaalilla.


Järjestöedustamon kokoonpano 1.1. - 31.12.2019

Jäsenet (16 kpl) edustavat oman taustajärjestönsä/-järjestöjensä lisäksi myös muita oman alan järjestöjä ja näiden jäsen- ja asiakaskuntaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaudelle 2019 valitaan Järjestöedustamon ensimmäisessä kokouksessa.

Jäsenet:

 • Yleisjärjestöt: Tiina Virnes (Tarve ry); varajäsenenä Sami Rantanen (Yhdessä selviytymisen Tuki YSTI ry)
 • Vammajärjestöt: Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry & Pirkanmaan CP-yhdistys ry); varajäsenenä Sirpa Virtanen (Kynnys ry)
 • Potilasjärjestöt: Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry); varajäsenenä Riitta Virenius (Tampereen seudun Selkäyhdistys ry)
 • Omaisjärjestöt: Jyri Keränen (Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry); varajäsenenä Tuija Seppänen (Tampereen seudun omaishoitajat ry)
 • Mielenterveysjärjestöt: Klaus Lehtinen (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry
 • Päihde- ja riippuvuusjärjestöt: Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry); varajäsenenä Anu-Susanna Kallio (Nauha ry)
 • Liikuntajärjestöt: Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry); varajäsenenä Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
 • Työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöt: Maija Schnellhammer-Tuominen (Silta-Valmennusyhdistys ry)
 • Kulttuurialan järjestöt: Jaana Mäkinen (Media-avustajat ry & Tampereen kirjatyöntekijäinyhdistyksen Kirjallisuuskerho); varajäsenenä Kari Repo (Suomen Karjalaseura ry)
 • Monikulttuurijärjestöt: Zahra Pishehgar (Tampereen iranilaisten naisten kulttuurijärjestö Aava ry); varajäsenenä Marjo Majlund (Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto)
 • Ihmisoikeusjärjestöt: Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
 • Kaupunginosajärjestöt: Katja Wallenius (Pispalan asukasyhdistys ry)
 • Ikääntyneiden järjestöt: Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry); varajäsenenä Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
 • Lapsi- ja perhetyön järjestöt: Outi Ritari-Alho (MLL Tampereen Osasto ry); varajäsenenä Mari Uusi-Niemi (SPR Nuorten turvatalo, Tampere)
 • Nuorisojärjestöt: Piia Karkkola (Sorin Sirkus ry); varajäsenenä Jari Juhola (Tampereen NMKY ry)
 • Muut järjestöt: Kirsikka Kaipanen (Tampereen mielenterveysseura); varajäsenenä Evgeni Fomin (Pirkanmaan neuroyhdistys ry)

Tampereen kaupungin edustajat:

 • Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo
 • Kehittämispäällikkö Virva Palomäki
 • Suunnittelupäällikkö Mika Vuori

Pirkanmaan maakuntavalmistelun edustaja:

 • Projektipäällikkö Anne Heusala

Puolet kokoonpanosta vaihdetaan kaudelle 2020-2021. Erovuorossa tällöin ovat seuraavat jäsenet sekä heidän varajäsenensä: Christina Brandt, Katja Metsävainio, Klaus Lehtinen, Vesa Vaittinen, Marja Crusell-Kauppinen, Zahra Pishehgar ja Piia Karkkola.

Järjestöedustamon tehtävät

1. Arvioida ja kehittää kaupunki–järjestö -yhteistyötä monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

2. Mahdollistaa järjestöjen osallistuminen vahvemmin kaupungin strategisten osa-alueiden arviointiin ja kehittämiseen asiantuntijaelimenä.

3. Koota kuntalaisten hyvinvointiin ja arjessa pärjäämiseen liittyvää tietoa sekä tietoa koetuista hyvinvointivajeista ja palvelutarpeista.

4. Etsiä ja valita sellaisia palvelutarpeita ja hyvinvointivajeita, joiden korjaamiseksi järjestöillä joko keskenään tai yhteistyössä kaupungin kanssa olisi annettavaa.

5. Etsiä yhteistyössä resursseja palvelutarpeisiin ja hyvinvointivajeisiin vastaavan kehittämistyön- tai kokeilun toteuttamiseksi.

6. Käynnistää yhteistyössä tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen ja kaupungin kanssa kokeiluja hyvinvointivajeisiin ja palvelutarpeisiin vastaamiseksi.

7. Seurata sekä mahdollisuuksien mukaan ohjata ja edistää käynnistettyjä kehittämiskokonaisuuksia.

8. Viestiä toiminnasta sekä kaupungin että järjestöjen suuntaan. Mahdollistaa vuoropuhelu laajasti järjestöjen kesken sekä järjestöjen ja kaupungin välillä.

Järjestöedustamo kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokousten koollekutsumisesta ja valmistelusta vastaavat sekä järjestöjen että kaupungin osalta nimetty koordinaatiopari. Järjestöjen osalta ensimmäisellä kaudella yhteyshenkilönä toimii Kumppanuustalo Artteli ry:n yhteisökoordinaattori Nina Lindberg. Kaupungin päässä yhteyshenkilö on suunnittelija Susanna Lundström.

Kokousaineistot

Kokousten muistiot ja tulevien kokousten ajankohdat julkaistaan tällä sivulla. Järjestöedustamon kokouksiin voi kuka tahansa ehdottaa asioita käsiteltäväksi. Asiat ilmoitetaan
suoraan Järjestöedustamon koordinaattoreille.

Tulevat kokoukset

Järjestöedustamon seuraava kokous on tiistaina 22.10.2019 klo 15-17.

Aiemmat kokoukset

Yhteydet

Järjestöedustamon toimintaa koordinoi Artteli-kumppanuusyhdistys ry yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Järjestöedustamon koordinaattori, Tampereen kaupunki
suunnittelija
Susanna Lundström
puhelin 040 3558745

Järjestöedustamon koordinaattori, Artteli-kumppanuusyhdistys ry
Yhteisökoordinaattori
Nina Lindberg
puhelin 050 308 5639