Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Osallistuva budjetointi 2022 - 2023

Tampereen osallistuvan budjetoinnin eli osbun teema vaihtelee. Vuosina 2022-2023 osbun teemana on turvallinen arki.

Äänestys on päättynyt - kiitos kaikille äänensä antaneille!


Tampereen osallistuvan budjetoinnin äänestys oli 9.5.-22.5.2022.


Julkaisemme äänestyksen tulokset tällä sivulla mahdollisimman pian.


Äänestysvaihtoehdot alueittain

Koko kaupunki

Antirasismikoulutuksia

Järjestetään kaupungin ja järjestöjen työntekijöille koulutusta, jotta he pystyvät tunnistamaan rasismin ja toimimaan aktiivisesti sitä vastaan. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Bussivahteja busseihin ja pysäkeille

Lisätään bussivahteja valvomaan bussien ja pysäkkien turvallisuutta erityisesti iltaisin ja öisin. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Digiturvakortit ikäihmisille

Tehdään ikäihmisille suunnatut kuvalliset ja kieleltään selkeät digiturvallisuuskortit, joissa kerrotaan kuvien avulla, miten esimerkiksi verkkokaupat tai verkkopankki toimivat ja miten niihin pääsee. Digiturvakorteissa voi myös olla sanasto, jossa kerrotaan, mitä ovat esim. evästeet, verkkoselain tai osoiterivi sekä mitä eroa eri selaimilla on. Digiturvakortteja jaettaisiin ikäihmisille hyvinvointikeskuksissa, kirjastoissa ja muissa paikoissa, joissa ikäihmiset asioivat. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Ensiapukoulutuksia tamperelaisille

Järjestetään maksuttomia lyhyitä ensiapukoulutuksia eri puolilla Tamperetta esimerkiksi lähitoreilla tai koulujen tiloissa. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Heijastinkampanja

Toteutetaan kampanja, jolla edistetään heijastinten käyttöä. Kampanjassa toteutetaan muun muassa heijastinpuita eri puolilla Tamperetta ja heijastintyöpajoja. Kampanjan keulakuvaksi kutsutaan julkisuuden henkilö. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Kaverikoiria vanhainkoteihin

Järjestetään vanhainkoteihin säännöllistä kaverikoiratoimintaa. Koirat voivat tulla tapaamaan vanhuksia ulko- tai sisätiloissa. Hinta-arvio: alle 5 000 €.

Korttelikerhoja ikäihmisten turvaksi

Käynnistetään eri puolilla kaupunkia asukkaiden tai esimerkiksi kaupunginosayhdistyksen vetämiä korttelikerhoja, joissa järjestetään kaikille avoimia kahvitapaamisia ja pienimuotoista toimintaa. Korttelikerhoissa erityisesti ikääntyneet mutta myös muut korttelin asukkaat tutustuvat toisiinsa ja luovat oman keskinäisen turvaverkkonsa. Kaupunki tukee korttelikerhotoiminnan käynnistämistä. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Koulutetaan naapurustoneuvojia

Koulutetaan naapurustoneuvojia, jotka auttavat uusia tamperelaisia löytämään asuinalueelta keskeiset palvelut ja kannustavat mukaan alueelliseen toimintaan. Kaupunki tukee naapurustoneuvojia ja järjestää heille koulutusta mm. kaupungin palveluista ja toimijoista sekä tarjoaa heille monikielistä materiaalia. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Koulutusta opettajille seksuaalisuudesta ja rasismin vastaisesta työstä

Tarjotaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille koulutusta seksuaalikasvatuksesta, seksuaalisen häirinnän vastaisesta toiminnasta ja rasismin vastaisesta työstä sekä siitä, miten näistä aiheista puhutaan nuorten kanssa. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Koulutusta seksuaaliväkivallasta ja seksuaaliväkivallan uhrien kohtaamisesta

Järjestetään koulutusta seksuaaliväkivallasta ja seksuaaliväkivallan uhrien kohtaamisesta tamperelaisille toimijoille, kuten kaupungin henkilökunnalle ja järjestötoimijoille. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Laajennetaan Tampereen esteettömyystyötä

Tarjotaan vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän tueksi eri alojen ammattilaisia vuoden 2023 ajaksi. Ryhmään voidaan kutsua mukaan esimerkiksi fysio- ja toimintaterapeutteja ja arkkitehteja. Työryhmän ohjaajaksi palkataan esteettömyysasiantuntija, jonka johdolla ryhmä tekee nykyistä runsaammin muun muassa esteettömyyskatselmuksia. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Liikenneturvallisuuskoulutusta opiskelijoille

Järjestetään liikenneturvallisuuskoulutusta lukiolaisille ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Lisää huumeneulojen keräysastioita

Hankitaan lisää huumeneulojen keräysastioita eri puolille Tamperetta. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Lisää jalkautuvaa nuorisotyötä

Lisätään Tampereella jalkautuvaa nuorisotyötä palkkaamalla tehtävään kaksi nuorisotyöntekijää. Heidän tehtävänään on kohdata nuoria sekä osallistua ankkuritoimintaan, jossa autetaan nuoria esimerkiksi päihdeongelma- ja rikosepäilyasioissa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää nuorten aggressiivisuutta vähentäviä tukiryhmiä

Järjestetään aggressiivisille nuorille tukiryhmiä ja ryhmien vetäjille ART-koulutusta. ART eli aggression replacement training on menetelmä, jolla voidaan opettaa epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää penkkejä kaupunkiin

Lisätään penkkejä eri puolille kaupunkia puistoihin ja kevyen liikenteen väylien varrelle. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Lisää ratikka- ja bussivuoroja yöaikaan

Kokeillaan ratikka- ja bussivuorojen lisäämistä yöaikaan. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää turvallisia aikuisia perusopetukseen

Kouluihin palkataan lisää kouluvalmentajia tai muita turvallisia aikuisia. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää turvallisia hengailutiloja nuorille

Lisätään turvallisia hengailutiloja nuorille. Turvalliset tilat voisivat olla nuorisopalveluiden järjestämiä, jolloin tilassa olisi aina mukana turvallinen aikuinen. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää uima- ja vesipelastusopetusta koululaisille

Lisätään uimaopetusta ja vesipelastustaitojen opetusta koululaisille. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Lisää valvontakameroita

Lisätään valvontakameroita yleisille paikoille ja rauhattomille alueille. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Lisää vastuullisuusagentteja

Palkataan lisää tamperelaisia nuoria vastuullisuusagenteiksi, jotka pitävät huolta siisteydestä. Työtehtävät sisältävät paitsi roskien keräämistä myös siisteyteen liittyvien havaintojen tekemistä ja raportointia, siisteyskampanjointia ja kaupunkilaisten kannustamista vastuulliseen ympäristön siisteydestä huolehtimiseen.

Vastuullisuusagentteja on ennestään Tampereen keskustan alueella. Määrärahalla palkataan useita uusia agentteja, jotka toimivat Tampereen eri alueilla, kuten Hervannassa, Lielahdessa, Tesomalla ja Linnainmaalla. He ovat tarvittaessa apuna myös suurtapahtumien siisteyden ylläpidossa. Hinta-arvio: 30 000–50 000 €.

Liukuesteitä ikäihmisille

Jaetaan jalkineisiin kiinnitettäviä liukuesteitä ikäihmisille. Liukuesteitä voitaisiin jakaa esimerkiksi lähitoreilla. Hinta-arvio: 30 000–50 000 €.

Nuorten apupuhelin

Kokeillaan paikallista nuorten apupuhelinta, josta saa apua turvalliselta aikuiselta erilaisissa huolissa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Paloturvallisuuskampanja

Toteutetaan paloturvallisuuskampanja, jossa muistutetaan tarkistamaan kodin paloturvallisuus ja tekemään omatoimisesti palotarkastus. Jaetaan palovaroittimia ja sammutuspeitteitä mm. lähitoreilla. Kampanja toteutetaan yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Pyörä- ja kävelytiet omille kaistoilleen

Erotellaan entisestään pyörä- ja kävelyteitä toisistaan selkeillä merkinnöillä ja lisätään pyöräteiden jatkeille varoituskylttejä. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Risteysten ja suojateiden turvallisuuden parantaminen

Parannetaan risteysten ja suojateiden turvallisuutta eri puolilla kaupunkia. Kokeillaan turvallisuuden lisäämiseksi uusia ratkaisuja, kuten liikennemerkkien heijastamista tien pintaan. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Saattoliikennekampanja kouluille

Toteutetaan koulujen lähiliikenteen vähentämiseksi kampanja, jolla kannustetaan vanhempia ja muita läheisiä saattamaan oppilaat pari korttelia kauemmas koulusta. Hinta-arvio: alle 5 000 €.

Tapahtumia nuorille

Järjestetään yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia eri-ikäisille nuorille. Tapahtumia suunnitellaan yhdessä Tampereen nuorisovaltuuston, Lasten Parlamentin ja tamperelaisten nuorten kanssa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Pihajuhlia kaupunkilaisille

Hankitaan kaupunkilaisten järjestämiä pihajuhlia varten astiasto, jota tamperelaiset voivat lainata maksutta. Lisäksi kaupunki voi auttaa pihajuhlien järjestämisessä esimerkiksi tarjoamalla tukea tarjoilujen tai esiintyjän hankkimiseen. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Turvallinen mopomiitti nuorille

Järjestetään nuorille turvallinen ja laillinen mopomiitti eli mopoilijoiden tapaaminen Tampereella. Hinta-arvio: alle 5 000 €.

Turvallisuuskoulutusta koululaisille

Järjestetään turvallisuuskoulutusta peruskoululaisille. Toteutetaan erilaisia koulutuksia, kuten itsepuolustus- ja ensiapukursseja, tunne- ja vuorovaikutustunteja, someturvallisuustyöpaja, kiusaamisen vastainen työpaja ja turvallisuusoikeuksien opettelua. Oppilaat saisivat valita mieluisat koulutukset itse. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Vanhemmuusryhmiä kouluikäisten lasten vanhemmille

Tarjotaan kouluikäisten lasten vanhemmille ja huoltajille vanhemmuusryhmiä, joissa opetellaan myönteisiä kasvatusmenetelmiä, vuorovaikutusta ja toimintaa haasteellisissa tilanteissa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Yhdenvertaisuustyöntekijä

Palkataan yhdenvertaisuustyöntekijä, jonka tehtävänä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Tampereella. Työntekijä järjestää muun muassa koulutuksia syrjinnästä ja siihen puuttumisesta. Yhdenvertaisuustyöntekijä toimii yhdenvertaisuuskoordinaattorin työparina vuoden 2023 ajan. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Ystävällinen Tampere -kampanja

Toteutetaan Ystävällinen Tampere -kampanja. Osana sitä koulutetaan tavallisia tamperelaisia juttelijoiksi, jotka toteuttavat kaikille avoimia juttelutilaisuuksia kauppakeskuksissa, muissa julkisissa tilaisuuksissa ja verkossa. Kampanjalla välitetään myös tietoa, mitä konkreettista voi tehdä muiden hyväksi. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Etelä

Duon kauppakeskukseen sohvaryhmä

Hankitaan Duon kauppakeskukseen sohvaryhmä, jossa viettää aikaa. Tarkempi suunnittelu tehdään yhdessä Duon kauppakeskuksen kanssa. Hinta-arvio: alle 5 000 €.

Harrastuksista hyvinvointia ja turvaa lapsille ja nuorille

Tarjotaan harrastuksia ja lajikokeiluja etenkin Pohjois-Hervannan, Multisillan ja Peltolammin lapsille ja nuorille. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Harrastustoimintaa liikuntarajoitteisille Hervantaan

Tarjotaan erityisesti liikuntarajoitteisille suunnattuja helposti saavutettavia harrastusmahdollisuuksia ja lajikokeiluita Hervantaan. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Hidaste Järvikadulle

Lisätään hidaste Kaukajärven Järvikadulle. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Keskikorokkeita Turtolankadulle

Lisätään keskikorokkeet kahdelle suojatielle Turtolankadulle Sotilaankadun ja Vasaratien risteyksien välille. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Lisää aidattuja leikkialueita Hervantaan

Rakennetaan aitoja leikkialueiden ympärille Hervannan alueella. Suunnitelmaa tarkennetaan myöhemmin. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Lisää jalkautuvaa nuorisotyötä

Palkataan vuodeksi työpari, joka tekee etsivää ja jalkautuvaa nuorisotyötä Peltolammin ja Multisillan sekä Hervannan alueilla. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Lisää penkkejä Peltolammille ja Multisiltaan

Hankitaan lisää penkkejä Peltolammin ja Multisillan ulkoilureiteille. Penkkien tarkemmat paikat sovitaan asukkaiden kanssa. Ensisijaisesti penkkejä lisätään Peltolammille ja Multisiltaan, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muualle etelän alueelle. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Multisiltaan ja Peltolammille yksinäisyyttä vähentävää harrastustoimintaa ikääntyneille

Tarjotaan kohtaamispaikka sekä harrastuksia ja lajikokeiluja Multisillan ja Peltolammin ikäihmisille esimerkiksi palvelusetelityyppisellä ratkaisulla. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Määräraha lasten ja nuorten yhteisölliseen toimintaan

Jaetaan määrärahaa turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävään lasten ja nuorten toimintaan. Rahaa voivat hakea kaikki etelän alueella asuvat alle 30-vuotiaat samaan tapaan kuin mitä haetaan kaupungin nuorisopalvelujen Masseista mahiksia -toimintarahaa. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Suojatie Peltolamminkadulle

Tehdään suojatie Peltolamminkatu 36:n kohdalle, jotta kadun pääsee ylittämään turvallisesti. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Ylisukupolvisia harrastuksia ja kursseja Hervantaan

Järjestetään Hervantaan eri sukupolvia yhdistäviä harrastusmahdollisuuksia. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Itä

Aitolahdentie turvallisemmaksi

Parannetaan Aitolahdentien suojateitä Sammon valtatien ja Koilliskeskuksen välisellä matkalla. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Fillariajokortti eka- ja tokaluokkalaisille

Kehitetään 1.–2.-luokkalaisille suunnattu fillariajokortti, jonka saa käytyään pyöräilykoulun. Koulutuksessa käydään läpi mm. liikennesääntöjä ja pyörän hallintaa. Toteutus tehdään esimerkiksi koulujen, poliisin, pyöräliikkeiden ja pyöräilyseurojen yhteistyönä. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Joukahaisenkadun suojatiet turvallisemmiksi

Parannetaan Kalevan Joukahaisenkadun suojateitä. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Kaupinkadun suojatiet turvallisemmiksi koulujen kohdalta

Parannetaan Kaupinkadun suojateitä etenkin koulujen kohdalta. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Leinolan jalkapallokentän ympärille aita

Rakennetaan Leinolan koulun vieressä olevalle jalkapallokentälle aita, jotta kenttä olisi turvallisempi. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Lisää "Sinä ajat" -nopeusnäyttöjä

Hankitaan lisää nopeusnäyttöjä, jotka kertovat kuljettajalle hänen ajamansa nopeuden. Nopeusnäyttöjä pidetään muutamia viikkoja paikoillaan ja siirretään sitten seuraavaan kohteeseen. Näyttöjä sijoitetaan etenkin Messukylän koulun kohdalle. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Ohjattu iltalenkki ikääntyville ja taaperoikäisille Atalassa

Järjestetään torstaisin klo 18–20 ohjattu iltalenkki ikääntyville ja taaperoikäisille Atalassa. Tehdään alueen pienimuotoinen ympäristökierros hyvän juttuseuran saattelemana. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Orimuskadulle turvallisempi bussipysäkki

Parannetaan Orimuskatu 80:n kohdalla olevan bussipysäkin turvallisuutta. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Sammon valtatien suojatiet turvallisemmiksi

Parannetaan Sammon valtatien suojateitä Hervannan valtaväylän ja Irjalankadun risteyksen välisellä tieosuudella. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Turvallisemmat suojatiet Iso-Vilusen skeitti- ja BMX-puistoon

Parannetaan Iso-Vilusen skeitti- ja BMX-puistoon vieviä suojateitä. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Turvallisempi suojatie Olkahisten koulun viereen

Parannetaan Aitolahdentiellä Olkahisten koulun ja Maurinkylänkadun läheisyydessä olevaa suojatietä. Suojatielle voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja, hidasteita tai tärinäviivat. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden ja Olkahisten koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Keskusta

"Sinä ajat" -nopeusnäyttöjä

Hankitaan lisää nopeusnäyttöjä, jotka kertovat kuljettajalle hänen ajamansa nopeuden. Nopeusnäyttöjä pidetään muutamia viikkoja paikoillaan ja siirretään sitten seuraavaan kohteeseen. Sijoitetaan näyttöjä etenkin Hämeenkadun eri kohtiin. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Ajonestopollareita Puutarhakadulle

Hankitaan ajonestopollareita Puutarhakadulle turvaamaan kulkua kadulla.

Enemmän jalkautuvaa erityisnuorisotyötä

Lisätään jalkautuvaa nuorisotyötä keskustan alueelle. Nuorisotyöntekijät voisivat jalkautua Ratinan ja Koskikeskuksen kauppakeskuksiin ja muihin paikkoihin, joissa nuoret viettävät aikaa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä ja jalkautuvia auttajia keskustaan

Järjestetään enemmän ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä keskustan alueella. Lisätään jalkautuvia auttajia keskustan kaduille. Järjestetään myös ennaltaehkäisevää ohjattua ryhmätoimintaa iltapäivisin ja iltaisin. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Kullervonkadun ja Salhojankadun risteykseen turvallisempi suojatie

Parannetaan Kullervonkadun ja Salhojankadun risteyksen suojatien turvallisuutta. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Kävelykatujen läpiajon estäminen

Estetään autojen läpiajoa keskustan kävelykaduilla esimerkiksi kukkaistutuksilla tai muita ajoesteillä, jotka samalla lisäävät alueen viihtyisyyttä. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Lisää lyhytaikaisia kadunvarsipysäköintipaikkoja

Lisätään keskustan kadunvarsiin lyhytaikaisia kadunvarsipysäköintipaikkoja, joissa pystyy esimerkiksi purkamaan kuormaa tai ottamaan toisen ihmisen kyytiin. Pysäköintipaikoissa voisi olla esimerkiksi 15 minuutin rajoitus. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Projektoreilla heijastetut liikennemerkit Hämeenkadun pyöräteille

Asennetaan Hämeenkadulle projektoreita, jotka heijastavat pyörätien liikennemerkit tien pintaan pimeällä ja lumen peittäessä kadun. Projektoreilla voi korostaa myös Hämeenkadun ylityspaikkoja. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Turvallisempi suojatie Iidesrantaan

Parannetaan Iidesranta 34:n kohdalla olevaa suojatietä esimerkiksi hidasteella. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Valvottu pyöräkarsina

Toteutetaan valvottu pyöräparkki keskustaan. Pyöräparkissa voisi olla työntekijä valvomassa pyöräparkkia esimerkiksi klo 7–19. Lisäksi alueella olisi kameravalvonta. Pyöräparkissa voisi säilyttää polkupyörien lisäksi esimerkiksi omaa sähköpotkulautaa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Länsi

Hidasteet Lielahden koulun lähiristeykseen

Parannetaan Teivaalantien, Viiranpuistonkadun ja Possilankadun risteystä lisäämällä suojateiden eteen hidasteet sekä koululaisista varoittava kyltti. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Turvallinen risteys Pispalan suuntaan mentäessä

Parannetaan Uittotunnelinkadun ja Tahmelan viertotien risteysalueen turvallisuutta esim. varoituskylteillä, siirrettävällä nopeusnäytöllä sekä vilkkuvilla suojatievaloilla. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Turvallinen säilytyspaikka sup-laudoille, kanooteille ja kajakeille

Toteutetaan turvallinen säilytyspaikka sup-laudoille, kanooteille ja kajakeille Tohloppijärven rannalle. Tarkemmat toimet, kuten säilytyspaikan sijainti sekä valvonta, suunnitellaan myöhemmin. Tarvittaessa rajataan uintialue poijuilla. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Pohjoinen

Turvallinen kokoontumis- ja harrastuspaikka lapsille ja nuorille Kämmenniemeen

Luodaan Kämmenniemeen lapsille ja nuorille turvallinen paikka kokoontua ja viettää aikaa. Palkataan tilaan työntekijäksi turvallinen aikuinen. Hankitaan tilaan erilaisia tarvikkeita, kuten pelejä, pöytiä, tuoleja ja urheiluvälineitä. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Varautumispaketteja ja koulutusta häiriötilanteiden varalta

Hankitaan ja jaetaan varautumispaketteja pohjoisen alueen asukkaille sekä järjestetään koulutusta häiriötilanteisiin varautumisesta. Paketissa voi olla esimerkiksi kuivatarvikkeita, lamppu, radio, pattereita, ensiapupaketti, vesikanisteri, avaruuspeite, kädenlämmittimet ja sammutuspeite. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.Teemana turvallinen arki

Vuosina 2022-2023 osallistuvan budjetoinnin teemana on turvallinen arki. Aihe on ajankohtainen, sillä tamperelaiset ovat tuoneet turvallisuuteen liittyviä huoliansa esiin muun muassa asukkaiden hyvinvointikyselyssä, turvallisuuskyselyssä sekä kaupunkistrategian laadinnassa. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa asukkaat saivat kertoa konkreettisia turvallisuuteen liittyviä huoliansa ja tehdä ehdotuksia, joilla niitä voitaisiin ratkaista.

Turvallisuuden tunne voi vahvistua monenlaisista asioista. Turvallisessa ympäristössä voi liikkua ja elää ilman huolta ja pelkoa. Turvallisuuden tunnetta vahvistavat myös omat turvallisuustaidot, joiden avulla voi selvitä monista, vaikeistakin tilanteista. Turvallisuuden tunnetta tuovat myös ystävät ja tukijoukot sekä se, että voi olla oma itsensä.

Äänestys toukokuussa

Tampereen osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa:

  • ideointi 7.–20.2.2022
  • työpajat 31.3.–24.4.2022
  • äänestys 9.5.–22.5.2022
  • toteutus 23.5.2022–31.12.2023

Tutustu asukkaiden osbu-ideoihin

Äänestyksessä tamperelaiset päättävät, mitkä osbu-suunnitelmista toteutetaan.

Äänioikeus on jokaisella tamperelaisella, sillä äänestyksessä ei ole ikärajaa. Äänestyksessä jokaisella on käytössään kaksi ääntä.

Ideointivaiheessa tamperelaisilta saatiin 236 ehdotusta arjen turvallisuuden lisäämiseksi. Esitarkastusvaiheessa osa ehdotuksista jouduttiin hylkäämään muun muassa siksi, että ehdotettu toiminta oli liian kallista tai ettei se kuulunut kaupungin toimivaltaan.

Tutustu tamperelaisten alkuperäisiin ideoihin sekä vastauksiin, jotka niille annettiin esitarkastuksessa: Osallistuvan budjetoinnin 2022-2023 ideat ja vastaukset (pdf, 1.19 Mt)

Lisätietoa osbusta

Lue lisää osallistuvan budjetoinnin menetelmästä, sen eri vaiheista, budjetista ja sen jakautumisesta alueittain sekä osbu-ideoiden arviointikriteereistä:

Projektisuunnittelija
Laura Saartoala
puhelin +358403532951
sähköposti [email protected]