Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Osallistuva budjetointi

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään.

Osallistuva budjetointi täydentää ja monipuolistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Menetelmä on yleisesti käytössä Suomessa ja maailmalla.

Teema vaihtelee

Tampereella osallistuvan budjetoinnin kierros toteutetaan joka toinen vuosi.

Kaupunginvaltuusto valitsee osbun teeman, joka vaihtuu eri kierroksilla. Lasten ja nuorten hyvinvointi oli teemana vuosina 2020–2021. Vuosien 2022–2023 teemana on turvallinen arki.

Määräraha jakautuu alueittain

Tampereen kaupunginvaltuusto on myöntänyt osallistuvan budjetoinnin toteutukseen 450 000 euroa.

Määräraha on suunnattu tasaisesti eri puolille kaupunkia. Jokaiselle kaupungin viidestä alueesta (etelä, itä, keskusta, länsi, pohjoinen) on varattu 70 000 euroa. Koko kaupungin alueella toteutettavaan osbu-toimintaan on käytössä 100 000 euroa.

Alueet ja niiden kaupunginosat

Etelä: Annala, Hallila, Hatanpää, Hervanta, Hervantajärvi, Härmälä, Jokipohja, Kaukajärvi, Koivistonkylä, Korkinmäki, Lahdesjärvi, Lakalaiva, Lukonmäki, Multisilta, Muotiala, Nekala, Nirva, Peltolammi, Rantaperkiö, Rautaharkko, Rusko, Sarankulma, Taatala, Turtola, Veisu, Vihioja, Viiala, Viinikka, Vuores.

Itä: Aakkula, Atala, Haihara, Hakametsä, Hankkio, Holvasti, Huikas, Järvensivu, Kaleva, Kalevanrinne, Kauppi, Kissanmaa, Kumpula, Lapinniemi, Lappi, Leinola, Liisankallio, Linnainmaa, Messukylä, Niihama, Ojala, Olkahinen, Pappila, Petsamo, Ristinarkku, Ruotula, Takahuhti, Tasanne, Uusikylä, Vehmainen, Vuohenoja.

Keskusta: Amuri, Finlayson, Jussinkylä, Kaakinmaa, Kalevanharju, Kyttälä, Nalkala, Osmonmäki, Pyynikinrinne, Pyynikki, Ratina, Särkänniemi, Tammela, Tammerkoski, Tampella, Tulli.

Länsi: Epilä, Epilänharju, Haukiluoma, Hiedanranta, Hyhky, Ikuri, Kaarila, Kalkku, Lamminpää, Lentävänniemi, Lielahti, Lintulampi, Myllypuro, Niemenranta, Niemi, Pispala, Pohtola, Rahola, Ristimäki, Ryydynpohja, Santalahti, Tahmela, Tesomajärvi, Tohloppi, Villilä.

Pohjoinen: Aitoniemi, Kämmenniemi, Nurmi, Polso, Sorila, Terälahti, Velaatta, Viitapohja.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

Osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa:

Ideointivaiheessa kuka tahansa voi tehdä teemaan liittyviä ehdotuksia. Niitä voivat tehdä myös yhdistykset, yritykset tai muut ryhmät. Ideat voi esittää suomeksi tai englanniksi lomakkeella, joka avataan ideointivaiheen alkaessa.

Ideointivaiheen jälkeen kaupungin henkilöstö tarkastaa ideoiden toteutuskelpoisuuden. Toteutuskelpoiset ideat etenevät asukastyöpajoihin.

Työpajoissa ideoita jatkokehitetään: niitä yhdistellään, täsmennetään ja niistä saadaan aikaan suunnitelmia, jotka etenevät äänestykseen. Työpajoihin kutsutaan mukaan kaikki ideoita jättäneet, mutta niihin ovat tervetulleita myös muut asiasta kiinnostuneet. Asukkaiden lisäksi paikalla on Tampereen kaupungin henkilöstöä.

Työpajojen jälkeen kaupungin eri alojen asiantuntijat tekevät karkean hinta-arvion kunkin suunnitelman toteutuskuluista.

Äänestysvaiheessa tamperelaiset valitsevat parhaat suunnitelmat äänestämällä. Äänestäminen on mahdollista myös alaikäisille. Äänestyksessä jokaisella on käytössään kaksi ääntä.

Toteutusvaihe alkaa äänestyksen päätyttyä ja kestää seuraavan vuoden loppuun asti. Äänestyksen jälkeen eniten ääniä saaneille ideoille lasketaan tarkempi kustannusarvio. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan siinä järjestyksessä kun ne mahtuvat kunkin alueen omaan budjettiin.

Tampereen kaupunki toteuttaa voittaneet suunnitelmat joko itse tai yhteistyössä valitsemansa kumppanin kanssa.

Osbu-ideoiden arviointikriteerit

Jokaisen ideointivaiheessa saadun ehdotuksen toteutuskelpoisuus arvioidaan samoilla perusteilla. Kriteerejä ovat lainmukaisuus ja avoimuus, kaupungin toimivalta, kustannukset ja määräaika, teemanmukaisuus sekä maksuttomuus ja voittoa tavoittelemattomuus.

Lainmukaisuus ja avoimuus: Jokaisen osallistuvan budjetoinnin idean tulee noudattaa voimassa olevaa Suomen lakia. Idea ei saa rikkoa lakia tai olla ristiriidassa sen yleisen tulkinnan kanssa. Ideoiden ja toteutetun toiminnan tulee olla avointa ja syrjimätöntä. Tarvittaessa positiivinen erityiskohtelu on mahdollista.

Kaupungin toimivalta: Osallistuvan budjetoinnin ideoiden toteutuksen tulee olla Tampereen kaupungin toimivallassa. Kaupungin toimivaltaan kuuluvat Tampereen kaupungin itse tuottamat tai ostamat palvelut sekä kaupungin maa-alueiden (esimerkiksi kadut ja puistot) kehittäminen. Osallistuvalla budjetoinnilla ei voida suoraan lisätä lakisääteisen toiminnan rahoitusta tai avustaa organisaatioita.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla ei voida toteuttaa yksinomaan sosiaali- ja terveyspalveluihin tai pelastustoimeen liittyviä ideoita, sillä nämä tehtävät siirtyvät Tampereen kaupungin toimivallasta Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuonna 2023. Ennaltaehkäisevää toimintaa tai hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ideoita voidaan toteuttaa.

Kustannukset ja määräaika: Osallistuvassa budjetoinnissa ideoiden toteuttamiseen on käytössä talousarviossa määritelty määräraha. Raha on suunnattu kaupungin eri alueilla toteutettavaan toimintaan. Yksittäisen osbu-idean kustannukset voivat olla korkeintaan alueen oman budjetin suuruiset.

Äänestyksen voittaneet osbu-ideat tulee olla toteutettavissa viimeistään seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Teemanmukaisuus: Jokaiselle osallistuvan budjetoinnin kierrokselle määritellään teema. Ehdotettujen ideoiden tulee olla teemanmukaisia. Ideoiden teemanmukaisuutta arvioi kaupungin henkilöstö tarvittaessa yhteistyössä teemaan liittyvien sidosryhmien kanssa.

Maksuttomuus ja voittoa tavoittelemattomuus: Osallistuvalla budjetoinnilla toteutetun toiminnan on oltava osallistujille maksutonta ja voittoa tavoittelematonta.


Osbu 2020–2021: teemana lasten ja nuorten hyvinvointi

Tampereen kaupunki toteutti ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kierroksen vuosina 2020–2021. Tuolloin teemana oli alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointi.

Osbu 2022–2023: teemana turvallinen arki

Vuosina 2022–2023 Tampereen osallistuvan budjetoinnin teemana on turvallinen arki.


Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Laura Saartoala
puhelin +358403532951
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin +358406587593
sähköposti [email protected]

Facebook-logo.
Instagram
YouTube-logo.

Tämän sivun lyhytosoitteet:
www.tampere.fi/osallistuvabudjetointi
www.tampere.fi/osbu