Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Osallistuva budjetointi

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään.

Osallistuva budjetointi täydentää ja monipuolistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Menetelmä on yleisesti käytössä Suomessa ja maailmalla.

Hyvinvointia lapsille ja nuorille eri puolilla kaupunkia

Tampereen kaupunki käynnisti vuonna 2020 ensimmäisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin kokeilun, jonka teemaksi valittiin alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointi. Kokeilusta käytetään nimeä Mun Tampere -osbu.

Toimintaan varattiin 450 000 euroa. Määräraha suunnattiin tasaisesti eri puolille kaupunkia. Jokaiselle kaupungin viidestä alueesta (etelä, kaakko, keskusta, koillinen, länsi) varattiin 70 000 euroa. Koko kaupungin alueella toteutettavaan osbu-toimintaan varattiin 100 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen alaikärajaksi valittiin 12 vuotta. Tämä oli ensimmäinen kerta Tampereella, kun alaikäiset pääsivät näin laajasti vaikuttamaan yhteisten verovarojen käyttöön tasaveroisina aikuisten kanssa.

Osallistuva budjetointi toteutettiin Mun Tampere -sivustolla (mun.tampere.fi). Sivustolle on koottu tarkempaa tietoa Tampereen osallistuvasta budjetoinnista. Siellä on myös avoimesti nähtävissä osallistuvan budjetoinnin aikana kertynyt aineisto (alkuperäiset ideat, äänestykseen edenneet suunnitelmat hinta-arvioineen, äänestystulokset). Sivustolla pääsee myös seuraamaan osbu-projektien etenemistä.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

Tampereen kaupungin osallistuva budjetointi eteni neljässä vaiheessa, joihin tamperelaisilla on ollut mahdollisuus osallistua:

Ideointivaiheessa 15.4.-15.5.2020 kuka tahansa iästä tai kotipaikkakunnasta riippumatta sai tehdä ehdotuksia siitä, miten tamperelaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan parantaa. Mun Tampere Ulkoinen linkki-verkkosivustolle saatiin 380 ideaa. Kaupungin henkilöstö tarkasti ideoiden toteutuskelpoisuuden, ja toteutuskelpoiset ideat etenivät asukastyöpajoihin.

Työpajavaiheessa 17.8.-18.9.2020 osallistujat jalostivat ideoista 120 konkreettista suunnitelmaa äänestystä varten. Työpajat olivat kaikille kiinnostuneille avoimia. Työpajavaiheen jälkeen kaupungin eri alojen asiantuntijat arvioivat, mitä kunkin suunnitelman toteutus tulisi maksamaan.

Äänestysvaiheessa 1.-30.11.2020 äänestämään pääsi jokainen 12 vuotta täyttänyt tamperelainen. Äänestäjillä oli käytössään kaksi ääntä. Äänestämään pääsi verkossa Mun Tampere -sivulla sekä neljässä tuetun äänestämisen tilaisuudessa eri puolilla kaupunkia. Äänioikeuttaan käytti 2927 tamperelaista. Äänestystulokset on nähtävissä Mun Tampere -sivulla. Äänestyksen perusteella toteutetaan 12 osbu-projektia eri puolilla kaupunkia.

Toteutusvaihe alkoi vuoden 2021 alussa. Osbu-projektien etenemistä voi seurata Mun Tampere -sivustolla. Projektien valmistelussa ja suunnittelussa on mukana tamperelaisia asiantuntijoina. Lisäksi eri-ikäisillä tamperelaisilla samoin kuin yhdistyksillä ja muilla ryhmillä on mahdollisuus tulla seuraamaan itseään kiinnostavan projektin etenemistä niin sanottuna osbu-valvojina. Osbu-valvojien tehtävänä on seurata projektia ja kertoa siitä muille tamperelaisille.

Toteutuvat osbu-projektit

Tampereen kaupunki toteuttaa joko omin voimin tai yhdessä kumppaneiden kanssa tamperelaisten omiin ideoihin pohjautuvat ja äänestyksessä eniten kannatusta saaneet projektit. Vuoden 2021 aikana toteutetaan 12 osbu-projektia eri puolilla kaupunkia:

 • Stressinhallintaa ja mielenterveystukea (koko kaupunki)
 • Pukukoppi Lahdesjärven uimarannalle (etelä)
 • Pärrinkosken ulkoiluolosuhteiden parantaminen (etelä)
 • Kesäkioski Peltolammin uimarannalle (etelä)
 • Skeittaus- ja bmx-harjoittelupaikka Nekalan koulun pihaan (etelä)
 • Ponipäivät (etelä)
 • Vuoreksen liikuntapuiston kehittäminen (kaakko)
 • Monipuolinen skeittauksen harrastaminen (keskusta)
 • Takahuhdin koulun pihan viihtyvyyden parantaminen (koillinen)
 • Kämmenniemen uimarannan kunnostus (koillinen)
 • Monipuolinen skeittiparkki Länsi-Tampereelle (länsi)
 • Mopotalli Tesomalle (länsi)

Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Laura Saartoala
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]

Facebook-logo.
Instagram
YouTube-logo.

Tämän sivun lyhytosoitteet:
www.tampere.fi/osallistuvabudjetointi
www.tampere.fi/osbu