Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Osallistuva budjetointi

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään.

Osallistuva budjetointi täydentää ja monipuolistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Menetelmä on yleisesti käytössä Suomessa ja maailmalla.

Teemana lasten ja nuorten hyvinvointi

Tampereen kaupunki on varannut 450 000 euroa osallistuvaan budjetointiin vuonna 2020. Osallistuvan budjetoinnin toteutus alkoi huhtikuussa kestääkseen vuoden loppuun asti. Osallistuvan budjetoinnin kokeilusta käytetään nimeä Mun Tampere -osbu.

Osallistuvan budjetoinnin rahalla halutaan edistää alle 18-vuotiaiden tamperelaisten hyvinvointia.

Osallistuvan budjetoinnin ideointiin ja ideoiden kehittämiseen voivat osallistua kaikki iästä ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Äänestämään pääsevät kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat tamperelaiset.

Äänestys on marraskuussa

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa saatiin 380 ideaa. Kaikille avoimissa työpajoissa osallistujat kehittivät ideoiden pohjalta yli 120 suunnitelmaa.

Alkuperäisiin ideoihin voi tutustua mun.tampere.fi-sivustolla. Työpajoissa kehitetyt suunnitelmat sekä niiden toteutuksen hinta-arviot viedään sivustolle lokakuun aikana.

Tamperelaiset valitsevat äänestämällä ne suunnitelmat, jotka toteutetaan. Äänestys on käynnissä 1.-30.11.2020 mun.tampere.fi-verkkopalvelussa.

Äänestäminen on mahdollista kaikille tamperelaisille yksityishenkilöille, jotka täyttävät tänä vuonna 12 vuotta tai ovat sitä vanhempia.


Osallistuva budjetointi etenee vaiheittain

Vaikuttamaan pääsee kolmessa eri vaiheessa:

Ideointivaiheessa 15.4.-15.5.2020 kuka tahansa iästä tai kotipaikkakunnasta riippumatta voi tehdä ehdotuksia siitä, miten tamperelaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan parantaa. Ehdotukset jätettiin Mun Tampere Ulkoinen linkki-verkkosivustolle, jossa ne ovat kaikkien nähtävissä. Ideoita saatiin 380. Kaupungin henkilöstö tarkastaa ideoiden toteutuskelpoisuuden kesäkuun aikana. Toteutuskelpoiset ideat etenevät asukastyöpajoihin.

Työpajavaiheessa 17.8.-18.9.2020 osallistujat jalostavat ideoista konkreettisia suunnitelmia äänestystä varten. Työpajoihin ovat kaikki tervetulleita.

Äänestysvaiheessa 1.-30.11.2020 jokaisella tänä vuonna 12 vuotta täyttävällä tai sitä vanhemmalla tamperelaisella on käytössään kaksi ääntä. Äänestämään pääsee Mun Tampere -sivulla. Eniten ääniä saaneet, budjettiin mahtuvat ehdotukset toteutetaan.

Ideoita toteutetaan joka puolella kaupunkia

Osallistuvalla budjetoinnilla halutaan parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia eri puolilla Tamperetta. Käytössä oleva 450 000 euroa jakautuu niin, että jokaiselle kaupungin viidestä alueesta (koillinen, kaakko, keskusta, etelä, länsi) on suunnattu kullekin 70 000 euroa. Koko kaupungin alueella toteutettaviin ideoihin on käytettävissä 100 000 euroa.

Kaupunki vastaa siitä, että voittaneet suunnitelmat toteutetaan. Niiden toteutus alkaa vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Jari Mäkäläinen
puhelin 040 801 6150
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]

Facebook-logo.
Instagram
YouTube

Tämän sivun lyhytosoitteet:
www.tampere.fi/osallistuvabudjetointi
www.tampere.fi/osbu