Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kansanäänestysaloite

Kunnallinen kansanäänestys voidaan järjestää, kun halutaan selvittää kunnan asukkaiden mielipide jostakin kuntaa koskevasta asiasta. Kunnallisesta kansanäänestyksestä säädetään kuntalaissa.

Valtuusto päättää kansanäänestyksen järjestämisestä ja siitä, mitkä ovat äänestysvaihtoehdot. Kansanäänestys on neuvoa-antava eikä äänestystulos sido valtuustoa.

Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä voi tulla kunnan asukkailta. Valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Näin teet kansanäänestysaloitteen

Kunnan asukkaat voivat yhdessä tehdä kunnallisen kansanäänestysaloitteen. Aloitteen allekirjoittajaksi on koottava vähintään 4 % kaupungin 15 vuotta täyttäneistä asukkaista.

Kansanäänestysaloitteessa on

  • kerrottava, mistä asiasta halutaan järjestää kansanäänestys
  • vakuutettava, että aloitteen tekijät ovat äänestysoikeutettuja kunnan asukkaita
  • merkittävä tekijöiden omakätisten allekirjoitusten alle nimi, ammatti tai toimi ja osoite

Kansanäänestysaloite lähetetään kaupungin kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. Sen voi myös tuoda suoraan kirjaamoon.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45