Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tarkastustoimikunta

Tarkastustoimikunta on osa kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmää. Se valvoo hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta sekä valmistelee kaupungin toimintakertomuksessa annettavan selonteon koskien em. toimintaa.

Tarkastustoimikunta myös ohjaa ja valvoo sisäistä tarkastusta ja koordinoi sen ja ulkoisen tilintarkastuksen työtä.

Hallintosäännön 83 §:n mukaisesti toimikunnan puheenjohtajana toimii pormestari ja jäseninä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat. Tarkastustoimikunta kokoontuu 5 - 6 kertaa vuodessa.

Tarkastustoimikunta 1.6.2019 - 31.5.2021

Puheenjohtaja

Lauri Lyly (pormestari)

Jäsenet

Kalervo Kummola (kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja)
Jaakko Mustakallio (kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja)
Pekka Salmi (kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja)


Esittelijä/sihteeri

Tarkastusjohtaja
Markus Kiviaho
puhelin 040 160 1529