Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tarkastustoimikunta

Tarkastustoimikunta on osa kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmää. Se valvoo hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista, sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta sekä valmistelee kaupungin toimintakertomuksessa annettavan selonteon koskien em. toimintaa. Tarkastustoimikunta ohjaa ja valvoo sisäistä tarkastusta ja koordinoi sisäisen tarkastuksen työtä suhteessa tilintarkastukseen ja tarkastustoimeen.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimikunnan puheenjohtajana toimii pormestari ja jäseninä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat kolme riippumatonta jäsentä.

Tarkastustoimikunta kokoontuu 5 - 6 kertaa vuodessa.

Tarkastustoimikunta 1.6.2019 - 31.5.2021

Puheenjohtaja:
Lauri Lyly (pormestari)

Jäsenet:
Kalervo Kummola
Olga Haapa-aho (14.1.2020 alk.)
Kirsi Kaivonen (14.1.2020 alk.)

Esittelijä

Tarkastusjohtaja
Markus Kiviaho
puhelin 040 160 1529

Sihteeri
Lakimies Juha Perämaa
Puhelin 040 503 9038