Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Päätöksenteko

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset. Kaupunginhallituksessa on puheenjohtajana toimivan pormestarin lisäksi 12 muuta valtuuston valitsemaa jäsentä.

Lautakunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä. Lautakuntia ovat sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta, yhdyskuntalautakunta, alueellinen jätehuoltolautakunta sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Kunnallisia liikelaitoksia ovat Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos ja Tampereen Vesi Liikelaitos. Niillä on kummallakin oma johtokuntansa, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa.

Toimielinten kokoonpanotiedot ja kokousajat löytyvät kunkin toimielimen sivulta.

Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset

Toimielinten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivulla. Pöytäkirjat ovat tarkastettuja, kun kokouksesta on kulunut noin viikko.

Viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävänä, jos se on tarpeellista päätöksen lainvoimaiseksi tulon tai päätöksestä tiedottamisen kannalta.

Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja tai päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Toimielinten pöytäkirjojen julkaisukäytännöt muuttuivat 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain muutoksen vuoksi. Uuden kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja, ja nekin on poistettava tietoverkosta muutoksenhakuajan päätyttyä.

Internetistä poistettuja pöytäkirjoja voi tulla lukemaan kaupunginarkiston yleisöpäätteelle. Tarvittaessa päätöksen saa pyytämällä sen kirjaamosta.

Valtuustossa, kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa käsitellyt asiat ajalta 5.9.2016 - 31.5.2017

Asiat löytyvät otsikkotasolla alla olevista linkeistä.

Toimielinten vuosiraportit

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
avoinna ma - pe 8.30 - 15.45

Tampereen kaupunginarkisto
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 6410
Keskusvirastotalo
Aleksis Kiven katu 14 - 16 C
avoinna ma - pe 8.30 - 15.45

Osallistu

Osallistu ja vaikuta

Meitä kaikkia tarvitaan, jotta kaupungin palvelut vastaisivat kuntalaisten tarpeisiin. Kerro mielipiteesi valmisteilla olevista asioista, tule mukaan asukasiltoihin, anna palautetta.