Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Toivosta turvaa

  • Oletko huolissasi omasta tai perheen lasten tai nuorten jaksamisesta?
  • Kaipaatko tukea ja uusia näkökulmia arjen haasteisiin?
  • Haluatko keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteestasi?
  • Toivotko tietoa läheisille suunnatuista tukimahdollisuuksista ja toiminnasta lähialueellasi?

Toivosta turvaa -hanke on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n ja Tampereen kaupungin yhteistyöhanke (2017 - 2021). Hanke tarjoaa kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa tukea lapsiperheille ja perheen arkeen osallistuville läheisille, kun vanhempi on Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaana ja perheessä on alaikäisiä lapsia.

Erityisesti lapsiperheiden kohdalla on tärkeää huomioida muut perheenjäsenet ja läheiset, kun yksi perheessä sairastuu. On arvioitu, että joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma ja tutkimusten mukaan läheisistä 46 prosenttia on vaarassa masentua itse. Mielenterveys- ja päihdeongelma heijastuu koko perheen arkeen ja vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma voi myös muuttaa vanhemmuutta, perheenjäsenten rooleja ja vastuunjakoa. Vertaistuen kautta läheiset saavat tukea omaan jaksamiseensa, vanhemmuuteen sekä lasten kanssa keskusteluun.

Läheisten näkökulmaan ja kokemusasiantuntijuuteen pohjautuvalla omaistyöllä tuetaan perheiden kanssa palveluissa tehtävää muuta työtä ja vahvistetaan perheiden olemassa olevia voimavaroja. Vertaistuen avulla edistetään läheisen omaa selviytymistä ja hyvinvointia ja etsitään keinoja arjen huolenpito- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Keskusteluapua, tietoa vertaistuesta, retkistä ja ryhmistä, ongelmienratkaisua lapsen kanssa toimintaan. (Läheisen huomioita hankkeelta saadusta tuesta)


Ymmärrystä itselle sairaudesta, ns. arkista tietoa sairauteen/sairastuneen käytökseen/toimintatapoihin. Valoa ikäviin asioihin, uskoa. (Läheisen antama palaute vertaistuen merkityksestä)

Perheiden hyvinvointipuu -työkalu

Perheiden hyvinvointipuu on Toivosta turvaa -hankkeessa kehitetty työkalu puheeksi ottamisen tueksi. Hyvinvointipuun avulla voidaan pohtia yhdessä perheiden kanssa, mistä heidän hyvinvointinsa muodostuu perheenä ja yksilöinä.

Työkalussa olevat teemat on muodostettu Toivosta turvaa -hankkeen perheiltä saatujen kokemusten perusteella ja niitä on täydennetty tunnetuilla perhe- ja läheistyön julkaisuilla, kuten Ulkoinen linkkiMiten autan lastani? -oppaan ja  Ulkoinen linkkiRiskikartoitustyökalun avulla.

Perheiden hyvinvointipuu löytyy pdf-muodossa Toivosta turvaa -sivuilta:

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö
Silja Lampinen
puhelin 040 719 9262
sähköposti [email protected]
33200 Tampere

Kaikille eväät elämään -hankkeen logo

Lisää aiheesta:

Lue Lastensuojelun keskusliiton blogista, miksi perheiden tukeminen on tärkeää ja kuinka lapsiperheiden ennaltaehkäisevää tukea kehitetään Toivosta turvaa -hankeyhteistyön kautta:

Hankkeen toimintaa ja vanhemmuuden tuen merkitystä on käsitelty myös Mielenterveysomaisten keskusliiton julkaisemassa Labyrintti-lehdessä: