Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Seniori-Vamos - etsivää ja osallistavaa vanhustyötä

Tampereella toimii Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kolmevuotinen (2018 - 2020) STEA-rahoitteinen Seniori-Vamos hanke, joka toteuttaa etsivää ja osallistavaa vanhustyötä. Hankkeessa ovat mukana Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelulinja ja Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä. Etsivä vanhustyö kohdennetaan Kalevassa ja Kissanmaalla asuviin yksinäisiin ikäihmisiin. Toiminta painottuu sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ehkäisevään työotteeseen sekä osallistavaan kansalaistoimintaan.

Seniori-Vamos tukee mielekästä ja turvallista kotona asumista
Seniori-Vamos tukee kotona asuvia ikääntyneitä tilanteissa, joissa toimintakyvyn aleneminen tuo haasteita selvitä arjesta ja mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan on heikentynyt.

Seniori-Vamoksen työtapa on kohdata ikääntynyt kiireettömästi hänen omassa ympäristössään. Kotikäynnillä mietitään asiakkaan kanssa asioita, jotka tuovat iloa ja merkitystä elämään. Tarkoituksena on löytää ja vahvistaa ikääntyneen omia voimavaroja, sekä tukea turvallista ja mielekästä kotona asumista. Tarvittaessa ikääntynyt ohjataan hänelle tarpeellisten palvelujen piiriin.

Yhteydenoton Seniori-Vamokseen voi tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, läheinen tai naapuri, jolla on huoli ikääntyneen kotona pärjäämisestä tai yksinäisyydestä.

Ikääntyneiden ja vapaaehtoisten merkityksellisiä kohtaamisia
Ammatillisen tuen lisäksi toiminnassa on mukana vapaaehtoisia ja alan opiskelijoita. Kiireettömällä läsnäolollaan ja rohkealla kohtaamisella he tuovat merkittävää sisältöä ikääntyneen elämään.

Etsivän vanhustyön toimintamalli on valmistunut
Seniori-Vamos -hanke on kehittänyt etsivän vanhustyön toimintamallin yhdessä Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien vanhuspalveluiden ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Etsivän vanhustyön toimintamalli on väylä vaikuttavaan vanhustyöhön: toimintamallin keinoin pystytään tukemaan sellaisia ikääntyneitä ihmisiä, jotka tarvitsevat rinnallakulkijaa löytääkseen keinoja oman näköiseen ja mielekkääseen elämään. Tutustu malliin:

Lisätietoja

Palveluvastaava, sairaanhoitaja
Leena Lumme
puhelin 040 482 8399
sähköposti [email protected]

Projektityöntekijä
Kirsi Korhonen
puhelin 050 365 4473
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Satu Aalto
puhelin 050 365 4907
sähköposti [email protected]

Facebook-logo.
Twitter-logo.

Helsingin Diakonissalaitoksen logo.
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän logo.
Logo: Tampereen kaupungin tunnus
Tuettu Veikkauksen tuella -logo.