Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Pippuri

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017 - 2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Pirkanmaan LAPE-hanke Pippuriin ovat sitoutuneet kaikki Pirkanmaan kunnat, MLL Hämeen piiri, MLL Tampereen osasto, Setlementti Tampere, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Pikassos. Kehittämistyötä ovat tekemässä myös lukuisat muut järjestöt ja seurakunnat.

Pirkanmaa on valinnut lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen pääkohteeksi perhekeskustoimintamallin, johon sisältyy vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eropalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Valittuja kehittämiskohteita ovat myös varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika sekä erityis- ja vaativan tason palvelut. Näiden lisäksi Pirkanmaa on sitoutunut edistämään lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa sekä johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin!

Kuntalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi kootaan koko hankkeen ajan. Kerro, miten sinä parantaisit palveluja: Ulkoinen linkkiKysely

Lisätietoa muutosohjelmasta STM:n sivuilta:

Lisätietoja:
Johtava sosiaalityöntekijä
Hanna Harju-Virtanen
puhelin 040 806 4730
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija
Henna Vanhatalo
puhelin 044 430 9826
sähköposti [email protected]

Palveluohjaaja
Päivi Viitanen-Marchegiano
sähköposti [email protected]