Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Koukkuniemi 2020

Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen palveluiden ja vanhainkotialueen kehittämistä

Tampereen kaupunki panostaa voimakkaasti Koukkuniemen vanhainkotialueen ja sen tarjoamien palveluiden kehittämiseen lähivuosina.

Alueella sijaitsevia vanhainkotiosastoja muutetaan vähitellen tehostetun palveluasumisen yksiköiksi ja alueen rakennuskantaa uudistetaan vastaamaan nykyaikaisia asumisen ja hoivan tarpeita.

Palveluiden uudistamisen tueksi Tampereen kaupunki on yhteistyössä Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) kanssa käynnistänyt kolmivuotisen projektin, jonka tavoitteena on luoda uudenlaista palvelutuotantoa ja johtajuutta Koukkuniemen alueelle.
Koukkuniemen henkilöstöllä on projektissa keskeinen asema. Toiminnan ja organisaation kehittäminen suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa.

Projektin aikana uudistetaan palvelujärjestelmää kohti monituottajamallia ja perustetaan yhteiskunnallinen yritys vanhustenhuollon palvelutuotantoon. Projektissa selvitetään kansainväliset toimintamallit ja luodaan oma tamperelainen malli yhteiskunnalliselle yritykselle. Lisäksi projektissa kehitetään palveluiden hankinnan vaikuttavuutta ja luodaan vaikuttavuutta kuvaava mittaristo.

Projektin tavoitteet ovat:

  1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen
  2. Johtamisen, toiminnan ja organisaation kehittäminen
  3. Vaikuttavuuden kehittäminen palveluiden hankinnassa

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/koukkuniemi2020