Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Museopalvelut

Museopalvelut on osa kulttuuri- ja taideyksikköä.

Museopalvelut, toiselta nimeltään Tampereen museot, vastaa kaupungin omistamista historiallisista museoista, taidemuseoista ja erikoismuseoista sekä niiden kokoelmista. Museopalvelujen ydintehtävä on hoitaa kokoelmien sisältämää kulttuuriperintöä, kartuttaa sitä sekä tehdä sitä tutuksi. Museopalvelut tukee myös kaupungissa toimivia yksityisiä museoita.

Sara Hildénin taidemuseo on oma yksikkönsä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmässä.

Kokoelmat

Museo on yhteisön muisti. Se ylläpitää ja lisää yhteiskunnan tietoutta kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Kokoelmat ovat museotoiminnan kivijalka.

Museokeskus Vapriikin suojissa ovat Hämeen museon, Tampereen kaupunginmuseon, Suomen koulumuseon ja Teknillisen museon kokoelmat. Tampereen nykytaiteen museo huolehtii kaupungin yleisestä taidekokoelmasta.

Tampereen taidemuseo esittelee tärkeitä taidehistoriallisia teemoja ja nykytaiteen ilmiöitä sekä kotimaisesta että kansainvälisestä kuvataiteesta. Kokoelmissa on runsaat 7 000 teosta. Tampereen taidemuseon Muumilaakson kokoelma sisältää Tove Janssonin muumikertomusten alkuperäispiirroksia ja muita kirjankuvituksia, lehtipiirroksia sekä muumikuvaelmia. Jälkimmäiset ovat suurimmaksi osaksi Tuulikki Pietilän tuotantoa.

Pirkanmaan maakuntamuseo ja aluetaidemuseo

Tampereen museot - eli museopalvelujen omistamat museot - toimivat Pirkanmaan maakuntamuseona. Tampereen taidemuseo puolestaan toimii Pirkanmaan aluetaidemuseona. Museoiden toiminta ulottuu siten koko Pirkanmaalle.

Aluetaidemuseo ja maakuntamuseo toteuttavat kiertonäyttelyjä, dokumentoivat kuvataidetta, hoitavat muinaismuistolain mukaisia arkeologisia tehtäviä, tutkivat ja vaalivat rakennusperintöä ja muuta kulttuuriympäristöä sekä ohjaavat paikallista museotoimintaa ja kotiseututyötä. Maakuntamuseo myös koordinoi maakunnallisia, seutukunnallisia ja muita Pirkanmaan yhteistyöhankkeita.

Aluetaidemuseon tehtävänä on kuvataidepalvelujen järjestäminen Pirkanmaalle. Aluetaidemuseon pyrkimyksenä on tehdä taide helpommin lähestyttäväksi, luontevaksi osaksi elämää. Aluetaidemuseo laatii näyttelyitä ja antaa asiantuntija-apua kuvataidekysymyksissä. Aluetaidemuseo tutkii ja dokumentoi tamperelaista ja pirkanmaalaista kuvataidetta.

Maakuntamuseo ja aluetaidemuseo tekevät yhä tiivimpää yhteistyötä maakunnan rakennuskulttuurin ja visuaalisen kulttuurin tutkimisessa ja tunnetuksi tekemisessä.