Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Konsernihallinto

Konsernihallinto ohjaa, valvoo ja tukee koko kaupunkikonsernin toimintaa. Konsernihallinnon tehtävänä on varmistaa, että kaupunkikonsernin yksiköt toteuttavat kaupunkistrategiaa ja toimivat koko konsernin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Konsernihallinnon tehtävä ulottuu kaupungin perusorganisaation lisäksi yhteisöihin ja säätiöihin, joissa kaupunki on omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta.

Konsernihallinnossa toimii pormestarin suorassa alaisuudessa konsernijohtaja, apulaispormestarit, sisäinen tarkastus ja pormestarin esikunta.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan alaisuudessa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelujen, sivistyspalvelujen, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueiden johtajat ja heidän esikuntansa.

Lisäksi konsernijohtajan alaisuudessa on seitsemän koko kaupungin toimintaa ja sen kehittämistä ohjaavaa ja tukevaa konserniyksikköä: hallinto, henkilöstö, strategia ja kehittäminen, tietohallinto, omistajaohjaus ja talous.

Konsernijohtaja

  • johtaa pormestarin alaisuudessa kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa virkamiehenä
  • toimii kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston esittelijänä
  • toimii palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien esimiehenä
  • vastaa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta sekä kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.
Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin +358407436356

Johdon assistentti
Mia Helin
puhelin +358405704065

Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa [email protected]