Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asiakastyytyväisyys

Vuoden 2018 tulokset

Reaaliaikaiset tiedot

Reaaliaikaiset asiakastyytyväisyystiedot

Avo- ja asumispalveluissa eli perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kerätään asiakastyytyväisyystietoja palautelaitteilla, joita löytyy 37 toimipisteestä. Saaduista vastauksista muodostuu automaattiset raportit viimeisen kuukauden tilanteesta:

Vastaanottopalvelut

Terveysasemat

Hammashoitolat

Terveydenhuollon erityispalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Psykososiaalisen tuen palvelut

Ikäihmisten palvelut

Valokuva: Esimerkki Surveypal-laitteen kysymyksistä

Palautelaitteilla laatua kysytään kahdella kysymyksellä. Kansainvälisesti laajasti käytetyllä ja standardoidulla NPS Net Promoter Score -kysymyksellä selvitetään, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi palvelua läheiselleen tai ystävälleen. Asiakas vastaa kysymykseen arvoilla 0 - 10.

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti:
9–10 = Suosittelijat, uskolliset asiakkaat
7–8 = Neutraalit, osittain tyytyväiset asiakkaat, jotka voivat tilaisuuden tullen vaihtaa tuottajan
0–6 = Tyytymättömät arvostelijat.

Kyselyssä palveluyksikön saama NPS-kokonaistulos pisteytetään -100 - +100. Nettosuositteluluku saadaan vähentämällä 9 - 10 vastanneiden prosentuaalisesta osuudesta 0 - 6 vastanneiden osuus. Pisteluku 50 on jo hyvä tulos ja yli 70 erinomainen.

Suosittelukysymystä täydentää CES Customer Effort Score -kysymys, jossa asiakas arvioi palvelun vaivattomuutta, palveluun pääsyä sekä asiakaspalvelun laatua. Peruskysymykseen 9 - 10 vastanneille kysytään: "Mikä palvelussa oli hyvää?" ja 0 - 8 vastanneilta tyytymättömiltä ja neutraaleilta kysytään: "Miten kehittäisit palvelua?"


Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt


Huumehoidon avopalvelujen sidosryhmäkysely

Breikki ja A-klinikan huumehoidon avopalvelut Tampere (entinen Jeesi) tarjoavat moniammatillista apua, tukea ja hoitoa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen. Palvelut koostuvat huumeiden käyttäjien avohoidosta, suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonnasta ja asiakkaiden yhteisöllisestä toiminnasta.