Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asiakastyytyväisyys

Reaaliaikaiset tiedot

Tutustu asiakastyytyväisyystietoihin, anna palautetta

Avo- ja asumispalveluissa eli perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kerätään asiakastyytyväisyystietoja palautelaitteilla, joita löytyy 37 toimipisteestä. Voit antaa palautetta eri toimipisteiden palveluista myös verkossa alla olevien "Anna palautetta" -linkkien kautta.

Automaattiset raportit asiakastyytyväisyystiedoista muodostuvat saaduista vastauksista viimeisen 30 päivän ajalta.

Vastaanottopalvelut

Terveysasemat

Hatanpään terveysasema

Hervannan terveysasema

Kaukajärven terveysasema

Kämmenniemen terveysasema

Lielahden terveysasema

Linnainmaan terveysasema

Mehiläinen Oma Lääkärisi Hervanta

Mehiläinen Oma Lääkärisi keskusta

Oma Lääkärisi Tesoma

Tammelakeskuksen terveysasema

Tipotien terveysasema

Hammashoitolat

Hervannan terveysaseman hammashoitola

Lielahden hammashoitola

Linnainmaan terveysaseman hammashoitola

Tammelan hammashoitola

Tipotien hammashoitola

Suupoli

Terveydenhuollon erityispalvelut

Aikuisten terveystarkastukset

Diabetesvastaanotto

Hatanpään terveysaseman fysioterapia

Hervannan terveysaseman fysioterapia

Hoitotarvikepalvelu

Linnainmaan terveysaseman fysioterapia

Tammelakeskuksen fysioterapia

Tartuntatautien valvonta

Tipotien terveysaseman fysioterapia

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Opiskeluterveydenhuolto

Tesoman äitiys- ja lastenneuvola

Tipotien lastensuojelu

Tipotien perhepalvelut

Psykososiaalisen tuen palvelut

Psykiatria- ja päihdekeskus

Sarviksen psykiatria

Sarviksen sosiaaliasema

Tipotien psykiatria

Ikäihmisten palvelut

Pohjolan palvelukeskus

Valokuva: Esimerkki Surveypal-laitteen kysymyksistä

Palautelaitteilla laatua kysytään kahdella kysymyksellä. Kansainvälisesti laajasti käytetyllä ja standardoidulla NPS Net Promoter Score -kysymyksellä selvitetään, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi palvelua läheiselleen tai ystävälleen. Asiakas vastaa kysymykseen arvoilla 0 - 10.

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti:
9–10 = Suosittelijat, uskolliset asiakkaat
7–8 = Neutraalit, osittain tyytyväiset asiakkaat, jotka voivat tilaisuuden tullen vaihtaa tuottajan
0–6 = Tyytymättömät arvostelijat.

Kyselyssä palveluyksikön saama NPS-kokonaistulos pisteytetään -100 - +100. Nettosuositteluluku saadaan vähentämällä 9 - 10 vastanneiden prosentuaalisesta osuudesta 0 - 6 vastanneiden osuus. Pisteluku 50 on jo hyvä tulos ja yli 70 erinomainen.

Suosittelukysymystä täydentää CES Customer Effort Score -kysymys, jossa asiakas arvioi palvelun vaivattomuutta, palveluun pääsyä sekä asiakaspalvelun laatua. Peruskysymykseen 9 - 10 vastanneille kysytään: "Mikä palvelussa oli hyvää?" ja 0 - 8 vastanneilta tyytymättömiltä ja neutraaleilta kysytään: "Miten kehittäisit palvelua?"


Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt


Huumehoidon avopalvelujen sidosryhmäkysely

Breikki ja A-klinikan huumehoidon avopalvelut Tampere (entinen Jeesi) tarjoavat moniammatillista apua, tukea ja hoitoa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen. Palvelut koostuvat huumeiden käyttäjien avohoidosta, suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonnasta ja asiakkaiden yhteisöllisestä toiminnasta.

Vuoden 2018 tulokset