Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualueelle kuuluvat seuraavat palveluryhmät:

Hyvinvoinnin palvelualueen johtajana työskentelee Taru Kuosmanen.

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Hyvinvoinnin palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337

Johdon assistentti
Riikka Lähteenmäki
puhelin 040 801 6027

Avopalvelujohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081

Suunnittelujohtaja, hyvinvointipalvelujen esikunta
Leena Viitasaari
puhelin 050 553 8672

Tampereen kaupungin vuoden 2020 talousarvio
Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi kertoo videolla, miten Tampereen kasvu vaikuttaa budjetointiin sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluissa.Yhteiset palvelut hyvinvoinnin palvelualueella

Hyvinvoinnin palvelualueella toimiva esikunta vastaa palveluryhmien toimintaa yhdistävistä ohjaus-, tuki- ja kehittämisprosesseista.

Hyvinvoinnin edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on aktiivista ja tavoitteellista ennaltaehkäisevää toimintaa kaikessa kaupungin toiminnassa. Tavoitteena on tukea väestön hyvinvoinnin ja terveyden lisäämistä sekä kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja.

Hyvinvoinnin asiantuntijat tekevät yhteistyötä kaupungin oman organisaation lisäksi muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin edistämiseksi. Erilaisten hyvinvointiin liittyvien teemojen edistäminen edellyttää yhteistyötä ja toimintaa laajoissa verkostoissa. Tiimi toimii lakisääteisesti kunnalle kuuluvien hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä eri ryhmissä. Lisäksi asiantuntijat seuraavat, analysoivat ja ennakoivat toimintaympäristön muutoksia asukkaiden hyvinvoinnin kannalta ja tuottavat siihen liittyvää tietoa.

Hyvinvointikoordinaattori
Johanna Riippi
puhelin 040 806 2736

Suunnittelija
Outi Valkama
puhelin 040 801 6423

Suunnittelupäällikkö
Mika Vuori
puhelin 040 806 3132

Hyvinvointikeskukset ja lähitorit

Hyvinvointikeskukset ja lähitorit tarjoavat palveluja ja tapahtumia, monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä paikan erilaisille kohtaamisille ja kokeiluille alueilla. Ne ovat alueensa näköisiä ja niitä kehitetään yhdessä. Tavoitteena on entistä sujuvammat palvelut ja kohtaamiset. Hyvinvointikeskukset sijoittuvat pääsääntöisesti aluekeskuksiin ja kaupungin keskustan alueelle Tampereen kaupungin palvelumallin mukaisesti.

Palvelumalli

Tampereen kaupungin palvelumallissa alueiden palveluja keskitetään hyvinvointikeskuksiin ja lähitoreille. Kaupungin palvelujen lisäksi niissä voi olla kaupallisia palveluja ja yhdistysten järjestämää yhteisöllistä toimintaa.

Kehittämispäällikkö
Mia Lumio
puhelin 040 658 6569

Perhekeskus

Tampereella kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluja valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti. Tavoitteena on muodostaa palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Toimintaa kehitetään ja toteutetaan kunnan, järjestöjen ja seurakunnan yhteistyönä.

Projektipäällikkö
Virve Savolainen
sähköposti [email protected]

Valvonta ja ohjaus

Tampereen kaupunki huolehtii osaltaan sekä oman toiminnan että yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavien ostopalvelujen laadun arvioinnista järjestämällä asiakaskyselyjä, neuvomalla ja ohjaamalla palveluntuottajia sekä tekemällä valvontakäyntejä toimipaikoissa. Valvonnan ja ohjauksen sekä riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on laadukasta sekä päätösten ja sopimusten mukaista.

Valvontakoordinaattorit vastaavat valvonta- ja ohjauskäyntien tekemisestä, valvonnan koordinoimisesta ja raportoinnista. Ikäihmisten palvelujen valvontaan osallistuu vanhusasiamies. Valvontaa tehdään yhteistyössä palveluntuottajien, asiakkaiden, Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa.

Asiamiehet

Lapsiasiamies

Lapsiasiamies koordinoi kaupungin lapsiasiamiestoimintaa eli eri toimijoiden muodostamaa yhteistyöverkostoa, joka edistää lasten ja nuorten asemaa.

Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
Aleksis Kiven katu 14 - 16 C
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Potilasasiamies

Potilasasiamies palvelee Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Potilasasiamieheltä saat tietoa potilaan oikeuksista mm. tiedonsaantiin ja hoitoon pääsyyn liittyen. Potilasasiamiehinä toimivat Arja Laukka ja Taija Mehtonen.

Potilasasiamies
sähköposti [email protected]
puhelin 050 527 2949, ma - to klo 9 - 11
puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana sosiaalihuollon kysymyksissä. Sosiaaliasiamiehinä toimivat Taija Mehtonen ja Laura Helovuo.

Sosiaaliasiamies
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 4187, ma - to klo 9 - 11
puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11

Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Yhdenvertaisuuskoordinaattori edistää vammaisten ja eri tavoin toimintaesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. Lisäksi hän edistää rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Yhdenvertaisuuskoordinaattori toimii vammaisneuvoston valmistelijana ja sihteerinä sekä eläkeläisneuvoston valmistelijana esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.

Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Eveliina Kiema-Majanen
puhelin 040 801 6188
sähköposti [email protected]

Vanhusasiamies

Vanhusasiamies vastaanottaa palautetta palveluista sekä neuvoo ikäihmisten asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Vanhusasiamiehinä toimivat Riikka Piironen ja Elina Willberg.

Vanhusasiamies
sähköposti [email protected]
puhelin 040 806 2250, ma - pe klo 9 - 12, muina aikoina voi jättää viestin