Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Työelämän digitaitojen kartoitukset

Hankkeen järjestämät työelämän digitaitojen kartoitukset ovat alkaneet joulukuussa 2021. Kartoituksien tavoitteena on selvittää osallistujan digiosaamiseen liittyviä kehitystarpeita ja esitellä asiakkaalle tarkoituksenmukaisia tapoja täyttää niitä - sekä hankkeen palveluita että muita koulutuspalveluita.

Asiakkaan tilanteelle olennaiset asiat tallennetaan seuraavaan kartoituslomakkeeseen.