Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tammerkosken rantareitit

Kevyen liikenteen rantareitti avautui Ranta-Tampellaan
Ranta-Tampella yhdistyi Tampellan alueeseen viikonloppuna avatulla kevyen liikenteen rantareitillä. Reitti on jatkoa keväällä aukaistulle Vapriikinraitille. Rantareitti jatkuu nyt rautatiesillan ali ja uutta Myllysaaren siltaa pitkin kohti Ranta-Tampellaa. Rantareitin varrelle rakentuu uusia kaupunkitilaa elävöittäviä, kaupunkilaisille tarkoitettuja kohteita muun muassa Tampereen ensimmäinen kanava ja sen elementtimuoteista kierrättämällä valmistettu kiipeilyseinä. Ranta-Tampellassa rantareitille ovat valmisteilla myös ulkokuntosali, oleilulaituri ja maisemasilta.

Näsijärveä, Pyhäjärveä ja Tammerkoskea myötäilevä katkeamaton rantareitistö on Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman yksi merkittävistä kehittämisen kohteista. Järveltä järvelle johtavat puistokäytävät sujuvoittavat liikkumista kaupunginosien välillä ja ovat osa seudullisia liikunta-, virkistys- ja luontopalveluja. Rantareittien avulla parannetaan läheisten lenkkipolkujen, ulkoilumetsien, rantojen, latujen, veneilyn ja melonnan tukikohtien sekä sisä-, ja ulkoliikuntapaikkojen saavutettavuutta. Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet tukevat Tampereen kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Rantareittien kehittäminen jatkuu Ranta-Tampellasta kohti Lapinniemeä ja myöhemmin kaupungin keskustassa Mokkapuistosta Hämeensillan ali kohti Kirjastonpuistoa.


Näkymä Satakunnan sillalta kohti tulevaa Vapriikin raittia.
Kuva: Kuvasovite valmiista Vapriikinraitista / Insinööritoimisto Pontek Oy, 2018

Vapriikinraitti sisältyy Viiden tähden keskusta 2018 - 2030, Tampereen keskustan kehittämisohjelman järveltä järvelle -teemaan eli Näsijärveä, Pyhäjärveä ja Tammerkoskea myötäilevään katkeamattomaan rantareittiin.

Vapriikinraitti on jalankulkuyhteys ja näköalareitti Tammerkosken itäpartaalla. Jalankulkuyhteyden pohjoinen osa on jo aikaisemmin toteutettu Aleksandra Siltasen puistosta Museokeskus Vapriikin terassille asti. Reittiä jatketaan Työnpuistoon asti.

Raitti toteutetaan sillakkeena, joka kulkee Tammerkosken vesialueen päällä kiinnitettynä ankkuripultein kosken reunamuureihin. Sillake on teräskonsolirakenteinen ja siinä on puukansi. Sillake toteutetaan ja valaistaan kulttuuriympäristöön sopivalla tavalla. Eteläpäässä eli Työnpuiston puoleisessa päässä raitin kohdalla oleva huonokuntoinen huoltotaso puretaan, mutta historiallinen portti säilytetään ja kunnostetaan. Työnpuiston aluetta laajennetaan kosken päälle tehtävällä puupintaisella terassilla.

Tammerkosken teollisuusmaisema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), johon kuuluu olennaisena osana entiset Tampellan pellavatehtaan rakennukset ja koskimaisema. Maisema on tuttu muun muassa viimeisen 20 markan setelin taustapuolelta.

Vapriikinraitti avattiin vappuaattona 30.4.2019 klo 15-17. Säävaraus, Vapriikinraitti ei ole avoinna liukkaalla säällä. Raitti on avoinna Museokeskus Vapriikin avoinnaoloaikoina kesäaikana.

Yhteystiedot:

Rakennuttaja
Tampereen kaupunki, Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma
Raija Tevaniemi
Rakennuttajainsinööri
puh. 050 523 2052
[email protected]

Rakennustyön valvoja
TamRap Oy
Mikko Östring
puh. 040 732 2179
[email protected]

Rakennussuunnittelu:
Insinööritoimisto Pontek Oy

Valaistus- ja sähkösuunnittelu:
Licon at Oy