Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tullin alue

Yleissuunnitelma

Tullin alueelle laaditaan maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelma. Suunnittelualue kattaa Tullin kaupunginosan lisäksi Tampere-talon ja Tampereen yliopiston alueet.

Yleissuunnitelman tarkoituksena on olla kokoava koko alueen kattava suunnitelma, jonka perusteella voidaan laatia yksityiskohtaisempia asemakaavoja ja katusuunnitelmia. Suunnitelmassa ratkaistaan alueen kaupunkirakenteen kehityssuunta, koskien mm. täydennysrakentamisen määrää ja sijoittamista sekä liikenneverkko- ja pysäköintiratkaisuja. Suunnitelmassa täsmennetään kehittämiskeinoja, joilla tuetaan alueen kehittymistä entisestä teollisuus- ja varastoalueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi, jossa on työpaikkojen lisäksi myös asumista ja erilaisia palveluja sekä tapahtumapaikkoja.

Yleissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt syksyllä 2014, suunnitelma valmistuu syksyllä 2015. Yleissuunnitelma kytkeytyy samanaikaisesti käynnissä olevaan asemaseudun yleissuunnitelmatyöhön, jossa suunnittelualueena on rautatieaseman ja ratapihan alue.

Yleissuunnitelmaluonnokset

Tullin alueen maankäytön, liikenteen, valaistuksen sekä taiteen ja tapahtumapaikkojen yleissuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä 18.6.2015 saakka. Sama aineisto on alla liitteessä.

Yleisötilaisuus 28.5.2015

Tullin alueen yleissuunnitelman luonnosvaiheen suunnitelmiin saattoi tutustua ja kommentoida niitä 28.5.2015 järjestetyssä avoimessa tilaisuudessa. Tilaisuudessa esillä olleet aineistot löytyvät alla olevasta liitteestä.

Yleisötilaisuus 17.11.2014

Tullin alueen yleissuunnittelua käsiteltiin työpajassa 17.11.2014. Tilaisuudesta laadittu yhteenveto löytyy alla olevan linkin kautta.

Selvitykset ja raportit

Pysäköinnin yleissuunnitelma
Pysäköinnin yleissuunnitelmassa selvitetään Asemakeskuksen, Tullin ja Tammelan alueiden pysäköinnin nykytilaa sekä tulevaa pysäköintitarvetta.

Suunnitelmaraportti
Suunnitelmaraportti sisältää suunnittelun taustoituksen ja tavoitteiden esittelyn luvussa 3 sekä yleissuunnitelman esittelyn luvussa 4.

Taide- ja kulttuuristrategia ja valaistuksen yleissuunnitelma
Yleissuunnittelun osana on Tullin alueelle laadittu taide- ja kulttuuristrategia ja valaistuksen yleissuunnitelma.

Analyysiraportti
Yleissuunnitelmatyön perustaksi on laadittu selvityksiä alueen kaupunkirakenteen ja liikenneympäristön ominaisuuksista. Analyysiraportti sisältää mm. katsauksen Tullin alueen kaavoituksen ja rakentumisen historiaan, rakennuksien yleissuunnitelmatasoisen inventoinnin, katutila-analyysin sekä liikenneverkon ja pysäköinnin nykytilanteen analyysin.

Visioraportti
Tullin alueen kehittämistyö käynnistettiin vuonna 2013 alueen toimijoiden visiotyöskentelyllä. Työn tuloksena valmistui visioraportti Vision for Tulli+ sekä "Tulli Charter" – alueen kehittämistä ohjaava toimintaohjelma. Visioraportti ja Tulli Charter toimivat yleissuunnittelun sisällöllisten tavoitteiden perustana.

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu
Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen

Yleisten alueiden suunnittelu
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin +358405644518