Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tampereen keskustan seurantajärjestelmä

Seurantajärjestelmässä käyttäjä voi syventyä tutkimaan eri ilmiöitä käyttäjälle helppokäyttöisen tietopalvelun ja informatiivisten tietovisualisointien avulla.

Seurantajärjestelmää hyödyntämällä käyttäjä voi syventyä tutkimaan eri ilmiöitä yleisellä sekä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Esimerkiksi työpaikkojen määrän kehitystä voi tarkastella yhtenä kokonaisuutena tai kiinnostuksen kohteena olevan toimialan osalta. Käyttäjä voi vaikuttaa myös maantieteelliseen aluerajaukseen ja tutkia ilmiöitä keskustan eri osissa tai vertailla näitä tietoja koko kaupungin tasoiseen tietoon.

Seurantajärjestelmästä löytyy tietoa seuraavista aiheista: väestö, työpaikat, rakentaminen, käynnissä olevat ja aloittamattomat rakennustyöt, asuntotuotanto, asuminen ja työmatkaliikenne.