Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Amurin täydennysrakentaminen

Amurin yleissuunnitelma on hyväksytty

Amurin täydennysrakentamisen pohjaksi tehty yleissuunnitelma on valmistunut. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2019 yleissuunnitelman alueen kehittämisen pohjaksi.

Yleissuunnitelmassa Amuria kehitetään viihtyisänä ja laadukkaana keskustan kaupunginosana. Sen historialliset arvot sekä viheralueet ja vehreys otetaan suunnittelussa huomioon. Alue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa rakentuvan raitiotielinjan vaikutuspiirissä. Amurin kehittäminen on osa Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaa.

Yleissuunnitelmassa suositetun vaihtoehdon pohjana ovat työkalut Amurin täydennysrakentamiseen, kolmen alustavan vaihtoehdon kuvaus sekä asukkaiden, taloyhtiöiden ja rakentajien näkemykset. Taloyhtiöiden suunnittelun tueksi on tehty kustannustarkastelu, joka sisältää laskurin hankkeiden taloustarkastelua varten.Täydennysrakentamista voidaan tehdä taloyhtiöiden ehdoilla edellyttäen alueen taloyhtiöiden aloitteellisuutta ja tarkempaa asemakaavoitusta.

Yleissuunnitelma-aineistot


Lisätietoja:

Hankepäällikkö
Sakari Leinonen
puhelin 040 701 5792
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]