Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pirkanmaalla ennakoidaan yhteistyössä teollisuuden osaamistarpeita

Julkaistu 11.2.2021 8.36

Tampere kuvattuna ylhäältä, aurinko nousee järven takaa.

Millaista osaamista teollisuudessa tarvitaan tulevaisuudessa? Tätä selvitetään Pirkanmaalla yhteistyössä julkisen sektorin ja yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda ennakointimalli ja koota tietoa teollisuuden osaamistarpeista yhteen paikkaan niin, että kaikki tietoa tarvitsevat tahot voivat sitä hyödyntää.


Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut selvittää yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa, millaisia osaamistarpeita Pirkanmaalla on teollisuuden saralla 2–5 vuoden kuluttua. Selvitystyötä koordinoi Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hanke.

Teollisuusalan osaamistarpeiden ennakointi on tärkeää juuri nyt, koska ala kehittyy nopeasti ja työnkuvissa tapahtuu paljon muutoksia.

Meillä Pirkanmaalla kone- ja metalliteollisuus näyttäytyy erittäin vahvana. Alalla on paljon yrityksiä, joilla on potentiaalia kasvaa ja luoda hyvinvointia alueelle. Työvoimatarpeita on tärkeää ennakoida, jotta voimme vastata yritysten rekrytointihaasteisiin ja oppilaitokset saavat eväitä valmistautua muutokseen, kertoo hankkeen projektisuunnittelija Tero Salminen.

Osaamistarpeiden ennakointi on tärkeää myös alalle tähtääviä nuoria ajatellen.

Tehtävät, joita nuoret näkevät teollisuudessa nyt, voivat olla täysin toisenlaisia siinä vaiheessa, kun he valmistuvat. Muutokset voivat olla tehtävien sisältöjen kannalta hyvin mielenkiintoisia. Haluamme välittää relevanttia tietoa alalle tulijoille, kertoo työllisyys- ja kasvupalvelujen yrityskoordinaattori Jenni Santanen.

Tavoitteena tiedon kokoaminen ja ennakointimallin rakentaminen

Hankkeen kokoama teollisuuden projektiryhmä kokoontui ensimmäiseen etätapaamiseensa 9. helmikuuta. Tapaamiseen osallistui 12 teollisuusalan asiantuntijaa julkisen puolen organisaatioista. Pirkanmaalaiset teollisuusyritykset liittyvät mukaan projektityöskentelyyn myöhemmässä vaiheessa.

Projektiryhmän tavoitteena on luoda ennakointimalli, jonka avulla voidaan hahmottaa, mistä alan osaamistarpeet kumpuavat. Lisäksi tavoitteena on koota hajallaan oleva tieto teollisuuden osaamistarpeista yhteen paikkaan. Tämän jälkeen tietoa välitetään eteenpäin sitä tarvitseville tahoille.

Ensimmäisessä tapaamisessa laskeuduimme teeman pariin ja kirkastimme yhteisen tavoitteen. Kaikki näkivät hyötyvänsä ennakointitiedon kokoamisesta yhteen. Seuraavaksi kartoitamme, millaiset tietolähteet koetaan relevanteiksi ennakointityössä, ja pohdimme, mitä ennakointimallin tulisi sisältää, Jenni Santanen kertoo.

Myöhemmin keväällä pirkanmaalaisista teollisuusyrityksistä kerätään tietoa alan osaamistarpeista. Lisäksi yritykset pääsevät arvioimaan projektissa rakennettavaa ennakointimallia.

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hanke kehittää tämän vuoden aikana myös sosiaali- ja terveysalan, kiertotalouden, elämystalouden sekä yrittäjyyden saralla tehtävää ennakointityötä Pirkanmaalla.

Lisätietoja:
Tero Salminen
Projektisuunnittelija
[email protected]
041 730 7794

Jenni Santanen
Yrityskoordinaattori
[email protected]
040 806 3617

Elina Wallin
Palvelupäällikkö
[email protected]
041 730 2919


Teksti Emilia Aakko

Kuvat Laura Vanzo