Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kotivanhempien arjen tukena

Julkaistu 13.11.2020 10.57

Osaamiskeskuksessa on syksyllä käynnistynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään koulutuspolkuja kotivanhemmille. Syyskuussa aloittanut kotivanhempien starttiryhmä on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Ryhmä kokoaa kolmesti viikossa yhteen joukon maahan muuttaneita kotivanhempia, jotka tarvitsevat vahvistusta perustaidoissa sekä tukea jatkosuunnitelman selkiyttämiseen. Osallistujista useimmat ovat työttömiä työnhakijoita, mutta mukana on myös työnhaun ulkopuolella olevia vanhempia.

Starttiryhmässä on harjoiteltu muun muassa suomen kieltä, matematiikkaa ja digitaitoja. Opetuksessa on käytetty runsaasti esimerkkejä kotivanhempien omasta arjesta, ja tutuksi ovat tulleet aiheet aina partitiivista terveelliseen ruokavalioon sekä Wilman ja Teamsin käyttöön. Ryhmän osallistujien taidot huomioiden opetusta on voitu yksilöllistää, ja esimerkiksi matematiikkaa on harjoiteltu pienemmissä ryhmissä eri taitotasojen mukaan. Ryhmäläisten tukena toimivat s2-opettajat, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja digitaitojen ohjaaja, jotka vuorottelevat ryhmän vetäjinä.

Katse kohti tulevaa

Starttiryhmän tarkoituksena on tarjota kotivanhempina oleville maahan muuttaneille mahdollisuus parantaa perustaitojaan niin, että he voivat toimia arjessaan paremmin ja pärjätä jatkossa koulutuksessa tai työelämässä. Ryhmässä onkin keskitytty paljon tulevaisuuden suunnitteluun. Opinto-ohjaajan työpanoksen avulla ryhmäläiset ovat sanoittaneet omaa osaamistaan ja tulevaisuuden haaveitaan, ja näille haaveille on pohdittu erilaisia toteuttamistapoja. Osa osallistujista onkin jo lähtenyt ryhmästä eteenpäin, osa työelämään ja osa heidän tavoitteitaan vastaavaan muuhun toimintaan.

Tärkeänä osana jatkopolkujen selkeyttämistä on toiminut erityisopettajan tekemät huomiot opetuksen lomassa. "Starttiryhmässä tilanne on ollut otollinen erityisopettajan näkökulmasta, sillä havaintoja on voinut tehdä suomen kielen, matematiikan ja asiakkaan oman toiminnan ohjauksen osalta", erityisopettaja Paula Takala kommentoi. "Kun on luotu luottamuksellinen ilmapiiri ja mahdollisuus keskustella oppimisen haasteista, asiakkaat ovat uskaltaneet nostaa arkoja, mieltä painavia oppimiseen liittyviä asioita esille ensimmäistä kertaa elämässään", Takala jatkaa. Muutaman asiakkaan kohdalla on päädytty tekemään oppimisen haasteiden kartoituksia, jotka ovat tukena jatkopolkuja suunniteltaessa.

Vielä ehtii mukaan

Jos asiakkaissasi on ihmisiä, jotka voisivat hyötyä kotivanhempien starttiryhmästä, ehtii ryhmään vielä osallistua loppuvuoden ajaksi. Starttiryhmän toiminta soveltuu hyvin nivelvaiheessa ennen seuraavaa koulutusta tai muuta toimintaa. Toiminta on harrastustoimintamaista, eikä se ole asiakkaille velvoittavaa.

Lisätietoja antaa:

Anna Korhonen, [email protected]Teksti Mariia Haatanen