Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yksiköiden omavalvonta ja henkilöstön riittävyys sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan painopisteitä vuonna 2022

Julkaistu 13.1.2022 20.02

Tampereen kaupunki kiinnittää vuonna 2022 Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnassa erityistä huomiota yksiköiden omavalvontaan ja henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen sekä asiakkaiden hyvän elämän ulottuvuuksien toteutumiseen: itsemääräämisoikeuteen, asiakkaiden ja heidän läheistensä kuulemiseen sekä asiakkaiden perustarpeiden toteutumiseen.

Lisäksi viime vuoden valvontakäyntien perusteella painotetaan lääkehoidon turvallisuutta ja palvelujen sopimuksenmukaisuutta.

Kaupunki valvoo ja ohjaa sekä omaa toimintaansa että ostopalveluja. Valvonnan ja ohjauksen tarkoituksena on varmistaa palveluiden turvallisuus ja asianmukaisuus.

Painopiste on tänäkin vuonna ennakoivassa ja vuorovaikutteisessa ohjauksessa, jonka tavoitteena on lisätä valvonnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Tarvittaessa tehdään myös ennalta ilmoittamattomia ohjaus- ja valvontakäyntejä. Tavoitteena on, että valvonnan kautta nousevat asiat tulevat huomioiduksi palveluiden järjestämisessä hankinnan suunnittelusta lähtien.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi 13.1.2022 sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus- ja valvontasuunnitelman vuodelle 2022 sekä merkitsi tiedoksi vuoden 2021 valvontakertomuksen.

Henkilöstön saatavuushaasteet näkyivät vuoden 2021 valvontakäynneillä

Vuoden 2021 aikana tehtiin yhteensä 279 ohjaus- ja valvontakäyntiä. Käynneillä nousi esiin henkilöstön riittävyyteen ja rakenteeseen, esimiesosaamiseen sekä lääketurvallisuuteen liittyvät asiat.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuushaasteet näkyivät aiempaa vahvemmin. Henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta ja koulutustasosta käytiin keskustelua monen yksikön kanssa. Kesästä lähtien koulutettua henkilöstöä on ollut yhä vaikeampi saada eikä tilanne ole helpottamassa tänäkään vuonna. Lisäksi koronatilanteen vuoksi sairauspoissaoloja on ollut paljon, mikä on vaikeuttanut henkilöstön riittävyyttä yksiköissä.

Lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden ohjaus- ja valvontakäynneillä yksiköt saivat ohjausta lastensuojelulain mukaisten rajoittamistoimenpiteiden toteuttamisohjeistuksiin ja rajoitustoimenpiteiden delegointikäytäntöihin.

Ikäihmisten palveluissa vuoden aikana nousi esille pitkäkestoisia epäkohtia sekä asumispalveluissa että ulkoisessa kotihoidossa, joita valvottiin yhdessä Aluehallintoviraston kanssa.

Palveluntuottajilta edellytettiin havaittujen epäkohtien korjaamista ja tarvittaessa toimintaa valvottiin tehostetusti eli yksiköön tehtiin useampi käynti tai pyydettiin kirjallisia lisäselvityksiä. Valvontakäyntien lisäksi palveluntuottajille annettiin korjauskehotuksia ja ohjausta yhteistyötapaamisilla, puhelimitse sekä sähköpostilla.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Virva Palomäki
puhelin 040 800 4405
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]nahoJ


Teksti Marika Haapala