Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ikäihmisten asumisen vaihtoehdoista webinaari 8.2.2022: Välimuotoisen asumisen ratkaisuja kehitetty Tampereella ja Orivedellä

Julkaistu 12.1.2022 10.40

Ikäihmisten asuminen tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman itsenäisesti ja pitkään on yksi Välimuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä -hankkeen johtoajatuksista. Konseptin kehitystyössä vuoden 2021 aikana selvitettiin, miten ikääntyneiden välimuotoista asumista ja sitä tukeva palvelukortteli on mahdollista toteuttaa yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

– Yhteisöllisyyteen kannustavalla palvelukonseptilla voidaan vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä niistä johtuvia palvelutarpeita. Myös nykyaikaisilla teknologisilla ratkaisuilla lisätään asumisturvallisuutta ja helpotetaan arjessa pärjäämistä. Tällöin ikääntyneen tarve siirtyä ympärivuorokautisten palvelujen käyttäjäksi voi tulla vasta myöhemmin, kertoo palvelujohtaja Mari Patronen.

Hänen mukaansa välimuotoinen asuminen voisi tarjota hyvän vaihtoehdon ikäihmisten tavallisen asumisen ja tehostetun palveluasumisen rinnalle. Esimerkiksi monisukupolvisessa, kaikille tarkoitetussa palvelu- tai yhteisökorttelissa voidaan toteuttaa välimuotoista asumista. Asuinympäristö, joka on ikäystävällinen, hyödyttää kaikkia ikäryhmiä ja vastaa myös lapsiperheiden tarpeisiin.

Välimuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä -kehittämishanke on osa Ikääntyvien asumisen 2020–2022 toimintaohjelmaa, jota on rahoittanut ympäristöministeriö.

Asumiseen lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Ikääntyvän väestön määrä kasvaa Tampereella tulevina vuosina noin tuhannella vuodessa. Suurin osa yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan ja osa myös ilman kotiin tuotavia palveluja. Ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymisen syynä on usein ikääntyneen kokema turvattomuus ja yksinäisyys sekä asunnon esteellisyys.

Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen kehittämistyössä tavoitellaan esteetöntä asumista, joka tarjoaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Myös palvelut ovat lähellä ja saavutettavissa. Tavoitteena on varmistaa, ettei ikääntyneiden tarvitse heti muuttaa toimintakyvyn heikkenemisen tai terveydentilan muutosten vuoksi.

– Asumisen pysyvyydellä voidaan lisätä ikääntyvän asukkaan turvallisuuden tunnetta, omanarvontuntoa ja edistää ikääntyvän perustavanlaatuisten oikeuksien toteutumista muuttuvat palvelutarpeet huomioiden, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Reetta Levänen.

Tule mukaan ja ilmoittaudu webinaariin kuulemaan lisää aiheesta

Tampereen kaupunki järjestää 8.2.2022 kello 12.00–15.15 Teamsin välityksellä webinaarin, jossa ikääntyneiden välimuotoista asumista tarkastellaan eri näkökulmista: mistä tekijöistä ikääntyneiden hyvä asuminen voi rakentua, millainen merkitys asumisella on ikääntyneen hyvinvoinnille ja voisiko välimuotoinen asuminen monipuolistaa asumisvaihtoehtoja.

Ilmoittaudu webinaariin 6.2.2022 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tilaisuuteen. Webinaari tallennetaan ja se on katsottavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta kaksi viikkoa.

Verkkoseminaari on samalla Välimuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä -kehittämishankkeen päätösseminaari. Webinaari on tarkoitettu kaikille ikääntyneiden asumisen kanssa tavalla tai toisella toimiville ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Vaihtoehto ikääntyneiden asumiseen?
Välimuotoinen asuminen -webinaariohjelma 8.2. klo 12-15.15

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö Päivi Moisio, Sointu Senioripalvelut.

12.00 Webinaarin avaus
Mari Patronen, ikäihmisten palvelujohtaja, Tampereen kaupunki
12.10 Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma
Raija Hynynen, asuntoneuvos, ympäristöministeriö
12.30 Välimuotoinen asuminen yhteisöllisyyden näkökulmasta
Outi Jolanki, tutkimuspäällikkö, dosentti, Tampereen yliopisto
13.00 Kommenttipuheenvuoro
Tanja Karvonen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, Tampereen kaupunki
13.05 Ikääntyneiden oikeus arvokkaaseen elämään ja asumiseen - oikeusasiamiehen ratkaisuja
Lotta Hämeen-Anttila, vanhempi eduskunnan oikeusasiamiehensihteeri, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
13.35 Kommenttipuheenvuoro
Irma Koskela, Oriveden vanhusneuvoston puheenjohtaja
13.40 Tauko
13.50 Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen konsepti Pirkanmaalla
Riikka Ovaskainen, suunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki
Reetta Levänen, projektikoordinaattori, Ikääntyneiden välimuotoinen asuminen- hanke
14.10 Mitä tarkoittaa kaikille sopiva suunnittelu? Näkökulmana ikäihmisten asumista tukevat ratkaisut
Ira Verma, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto ja Sotera-instituutti
14.45 Yleinen keskustelu
15.05 Webinaarin yhteenveto ja päätössanat
Auli Heinävä, asunto- ja kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki

Ilmoittaudu webinaariin 6.2.2022 mennessä.
Ilmoittautuminen e-lomakkeella:

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Reetta Levänen
reetta.levanen(at)tampere.fi, 041 730 9113
Välimuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä -kehittämishanke
Ikäihmisten palvelut

Kehittämiskoordinaattori Elina Pekkarinen
elina.i.pekkarinen(at)tampere.fi, 041 731 3230
Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot


Teksti Raija Lindell

Kuvat Mari Pentinniemi