Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vastaa kyselyyn Tampereen arkkitehtuuriohjelman uudistamiseksi

Julkaistu 10.1.2022 12.50

Tampereen arkkitehtuuriohjelman uudistaminen on meneillään. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön vastaamalla kaikille avoimeen kyselyyn 23.1.2022 mennessä. Samaan aikaan on avoinna suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisille suunnattu kysely. Uusi arkkitehtuuriohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana.

Arkkitehtuuria Tammerkosken varrella Vapriikinsillalta
 

Arkkitehtuuriohjelmaan kootaan kaupunki- ja rakennussuunnittelun tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. Toimenpiteiden tavoitevuosi on 2030. Ohjelman vision tavoitevuosi on 2050.

Kaupunkilaisille suunnatussa kyselyssä on esimerkiksi kaupunkiympäristön laatuun ja kestävään rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, joista osassa on valmiita vastausvaihtoehtoja ja osassa arvioidaan esimerkiksi asian tärkeyttä liukuvalla asteikolla. Kyselyssä on myös mahdollisuus esittää omin sanoin toiveita ja ideoita kaupunkiympäristön tulevaisuudesta.

Kyselyyn vastataan nimettömästi, ja siihen vastaaminen vie 5–10 minuuttia. Ammattilaisille tarkoitetussa kyselyssä on tarkempia arkkitehtuuria koskevia kysymyksiä.

Ohjelman valmisteluun on liittynyt seminaareja ja yleisötilaisuuksia sekä vuorovaikutusta ammattilaisten, tutkimuksen ja päättäjien kesken. Kyselyn avulla tarkennetaan esillä olleita aiheita.


Lisätietoja

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin 040 801 6952


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Hanna Leppänen