Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi Ruotulan alueen tulevaisuuden kartoittamista viiden eri vaihtoehdon kautta

Julkaistu 29.11.2021 19.45

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.11. 2021, että Ruotulan alueen tulevaisuuden selvittämistä jatketaan viiden erilaisen vaihtoehdon avulla. Näistä alustavista vaihtoehdoista tehdään vaikutusten arviointi tulevan päätöksenteon tueksi.

Alasjärven länsipuolisen alueen ja erityisesti Ruotulan osalta tutkitaan erilaisia periaatteellisia vaihtoehtoja eli alustavia maankäyttöratkaisuja ja näiden vaikutuksia. Viidessä eri vaihtoehdossa vaikutuksia tutkitaan useista eri näkökulmista kuten maankäytön ja yhdyskuntarakenteen, luontoarvojen ja vesistöjen, maiseman, talouden, viheralueiden, virkistyksen ja urheilun sekä liikenteen kannalta. Nyt tehtävän vaikutusten arvioinnin perusteella esitetään vaihtoehtoja, joiden osalta edetään tarkempaan yleissuunnitteluun ja edelleen asemakaavoitukseen. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittavat vaihtoehdot voivat olla jokut nyt tutkittavista tai niiden yhdistelmä.

Tutkittavat vaihtoehdot ovat:

- VE 0, nykytilanne, raitiotietä ei toteuteta

- VE 0+, nykytilanne, mutta raitiotie toteutetaan Ruotulan kohdalla Teiskontien varteen

- VE 1, raitiotie ja siihen liittyvä asuinalue toteutetaan valtuuston 19.10.2020 päättämän vaihtoehdon (Tenniskatu) mukaisesti. Golf siirtyy muualle ja frisbeegolf jää nykyiselle sijainnilleen.

- VE 2, raitiotie ja siihen liittyvä asuinalue toteutetaan valtuuston 19.10.2020 päättämän vaihtoehdon (Tenniskatu) mukaisesti. Frisbeegolf siirtyy muualle ja golf jää. Golf-väylien suunnitteluun voidaan käyttää myös nykyisen frisbeegolfin aluetta.

- VE 3, raitiotie ja siihen liittyvä asuinalue toteutetaan valtuuston 19.10.2020 päättämän vaihtoehdon mukaisesti. Golf ja frisbeegolf jäävät nykyisille sijainneilleen, kummankin toiminnon pinta-ala supistuu.

Vaihtoehtojen arvioiminen yhdessä eri toimijoiden kanssa aloitetaan mahdollisimman pian.
Lisätietoja

Suunnittelujohtaja
Jukka Lindfors
puhelin 050 559 4139
sähköposti [email protected]