Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Valtaosa tamperelaisista lapsista ja nuorista voi hyvin

Julkaistu 12.11.2021 14.22

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan suurin osa tamperelaisista lapsista ja nuorista voi hyvin ja on tyytyväisiä elämäänsä. Osa nuorista voi kuitenkin huonosti. Tampereen kouluterveyskyselyn tuloksia esitellään kaikille avoimessa etätilaisuudessa torstaina 16.12.2021 klo 13–16.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa kahden vuoden välein kouluterveyskyselyn, jolla kerätään tietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Tämän vuoden kouluterveyskyselyssä oli mukana myös koronaepidemiaan liittyviä kysymyksiä. Tietoa kerätään alakoulun 4.- ja 5.-luokkalaisilta, yläkoulun 8.- ja 9.-luokkalaisilta sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta.

Tampereella kyselyyn vastasi 3 300 alakoululaista, 2 900 yläkoululaista, 2 500 lukiolaista ja 800 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa.

THL:n asiantuntijat esittelevät tamperelaisten kouluterveyskyselyn tuloksia webinaarissa torstaina 16.12.2021 klo 13–16. Tilaisuus on kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Linkki tilaisuuteen on seuraavalla kaupungin verkkosivulla:

Tamperelaisten tyttöjen pahoinvointi on yleistynyt

Kyselyn tulosten mukaan koulunkäynnistä pitäminen on vähentynyt kaikilla kouluasteilla ja koulu-uupumus on lisääntynyt yläkoulussa ja toisen asteen koulutuksessa. Tytöt uupuvat koulussa selvästi useammin kuin pojat. Luokissa ja ryhmissä on kuitenkin aikaisempaa parempi työrauha ja kiusaaminen on vähentynyt erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Suurimman osan mielestä opiskeluhuollon palveluihin on helppo päästä.

Tamperelaiset lapset ja nuoret kokevat terveytensä aikaisempaa harvemmin hyväksi.

– Huolestuttavaa on se, että tytöt kokevat terveytensä selvästi heikommaksi kuin pojat. Tyttöjen ahdistuneisuus ja mielialaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet koronaepidemian aikana huomattavasti, toteaa Tampereen kaupungin lapsiasiamies Tiia Heinäsuo.

Lasten ja nuorten liikkuminen vähenee selvästi iän myötä ja terveyden kannalta tärkeää hengästyttävää liikuntaa harrastetaan hieman aiempaa vähemmän. Ylipainoisuus on lisääntynyt edelleen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa.

Nuoret käyttävät päihteitä hieman aiempaa vähemmän

Tamperelaiset nuoret juovat humalahakuisesti yhä harvemmin. Tupakointi on vähentynyt yläkoulussa ja lukiossa, mutta etenkin ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat tytöt tupakoivat päivittäin aikaisempaa useammin. Nuorten huumekokeilut ovat hieman vähentyneet, mutta ne ovat Tampereella edelleen yleisempiä kuin koko maassa keskimäärin.

– Hyvää on se, että suurin osa nuorista kokee kuuluvansa itselle tärkeään ryhmään tai yhteisöön. Lähes kaikilla lapsilla ja nuorilla on myös jokin viikoittainen harrastus, lapsiasiamies Heinäsuo kertoo.

Koronaepidemian aikana yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden yksinäisyys on lisääntynyt selvästi. Noin joka kymmenennellä nuorella ei ole yhtään läheistä ystävää.

Tytöt ovat olleet poikia enemmän huolissaan koronatartunnan saamisesta. Epidemia on vähentänyt yhteydenpitoa isovanhempiin ja kavereihin sekä lisännyt ristiriitoja perheessä. Vaikka perheen kanssa on vietetty aikaisempaa enemmän aikaa, lasten ja nuorten vuorovaikutus vanhempien kanssa on hieman heikentynyt.


Lisätietoja

Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
sähköposti [email protected]

Analyytikko
Katri Heininen
puhelin 040 806 3920
sähköposti [email protected]


Teksti Tiia Heinäsuo ja Katri Heininen

Kuvat Tiia Heinäsuo