Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2022

Julkaistu 8.9.2021 19.59

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 8.9.2021 omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen. Lautakunnan toiminnassa painottuu ensi vuonna Tampereen kaupungin voimakkaaseen kasvuun vastaaminen niin asuntotuotannossa kuin yritystonttitarjonnassakin. Kasvu merkitsee myös palvelurakennuksiin kohdistuvien investointitarpeiden ja kunnossa pidettävien tilojen määrän kriittistä tarkastelua. Myös palveluita ja palveluprosesseja kehitetään hyödyntämällä digitalisaatiota sekä toteuttamalla muun muassa retkeilyn kehittämisohjelmaa ja metsienhoidon toimintamallia.

– Kaupunki jatkaa vahvoja panostuksiaan koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Ensi vuoden talousarvio mahdollistaa usean huonosta sisäilmasta kärsivän koulurakennuksen korjaamisen. Mm. Hyhkyn koulun, Pyynikintie 2:n korjausten toteutukset ovat käynnissä ja jatkuvat ensi vuonnakin. Tammelan ja Ahvenisjärven koulujen korjaushankkeet lähtevät liikkeelle ensi vuonna. Lisäksi kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden kannalta merkittävät Tampereen taidemuseon laajennuksen ja perusparannuksen, Sara Hildenin uuden taidemuseon, Tammelan stadionin ja Kaupin urheilupuiston hankkeet etenevät. Ne luovat aikanaan omalta osaltaan kaupungin vetovoimaa, painottaa apulaispormestari Pekka Salmi.

Talousarviokehyksen mukaisesti asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 on 164,3 miljoonaa euroa. Toimintatulojen arvioidaan olevan ensi vuonna 276 miljoonaa euroa. Tulot muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista, maa-alueiden vuokratuotoista sekä maa-alueiden ja rakennusten myyntivoitoista. Maksutuloihin kirjautuvat maankäyttösopimuskorvaukset, joita arvioidaan kertyvän 1,5 miljoonaa euroa. Myyntivoittojen arvioidaan olevan yhteensä 53,8 miljoonaa euroa, ne kasvavat kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan nähden 4,1 miljoonaa euroa.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä huolehtii kaupungin väestönkasvuun, asuinrakentamiseen ja elinkeinoelämän sijoittumiseen liittyvistä edellytyksistä. Lisäksi ryhmä edistää asuntotuotannon kilpailun syntymistä ja asumisen kohtuuhintaisuutta. Vuoden 2022 toimintamenojen arvioidaan olevan 111,7 miljoonaa euroa; menoihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitopalvelut.

Kaupungin voimakkaan väestönkasvun ja asuntotuotannon kasvun myötä palveluryhmän tulee kyetä vastaamaan palvelujen lisäykseen (tontit, palvelukiinteistöt ja asumisen kehittäminen). Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan nähden 0,6 miljoonaa euroa. Muu toimintakulujen lisäys aiheutuu pääosin vuokrakulujen kasvusta. Esitykseen sisältyy valtuustoon nähden erikseen sitovana eränä Hiedanrannan kehitysohjelman toimintakate -0,3 miljoonaa euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien esitys ensi vuodelle on 121,5 miljoonaa euroa. Se muodostuu talonrakennusinvestoinneista (100,0 milj. euroa), maaomaisuuden investoinneista (12,3 milj. euroa) sekä erikseen sitovista kehitysohjelmien Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien investoinneista (9,2 milj. euroa).

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. Tavoitteet valmistuvat pormestarin talousarvioesitykseen. Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät kaupunginhallituksen linjaamat toiminnan painotukset, jotka huomioidaan talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelussa.

Kaupunginvaltuusto päättää Tampereen ensi vuoden budjetista 15.11.2021.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell