Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Työelämäviikko 2021 esittelee yrittäjyyttä ja työelämää taaperosta tohtoriin

Julkaistu 24.8.2021 10.38

Yrittäjyys ja työ ovat pian näkyvästi esillä Tampereen päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Päiväkodit, koulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut viettävät työelämäviikkoa 30.8.–5.9.2021.

Työelämäviikkoa vietetään Tampereella nyt kolmatta kertaa. Työelämäviikon järjestää Yritteliäs Tampere -verkosto, jossa ovat mukana varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, korkeakoulut ja kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. Aiemmin tapahtuma on järjestetty yrittäjyyskasvatuksen ja työelämän teemaviikon nimellä.

Nuoret istuvat luokassa ja kuuntelevat opetusta
Työelämäviikkoon osallistuu eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Opiskelijat saavat muun muassa monipuolista tietoa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.

Työelämäviikon suojelijana on Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

– Tampereen moottori on osaavat ihmiset ja yritykset. Yrittäjämäinen asenne ja yrittäjyydessä tarvittavat taidot vievät eteenpäin elämän kaikilla osa-alueilla, eivät ainoastaan työelämässä. On hienoa, että näitä taitoja opetetaan ja omaksutaan meillä laajasti eri ikäryhmissä, toteaa pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Koronatilanteen vuoksi työelämäviikko toteutetaan tänä syksynä turvallisesti etäyhteyksin ja tapahtuma järjestetään aiottua rajoitetummin. - Suuremmat tapahtumat on siirretty vuoteen 2022, toteaa tapahtumajärjestäjien edustaja, kehittäjäopettaja Ville Lähdesmäki.

Kauppaleikeistä ja sadonkorjuujuhlasta yrityskilpailuun

Työelämäviikkoon osallistuu ihmisiä "taaperosta tohtoriin" eli varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Päiväkodeille on tehty työelämäviikkoa varten yhteinen teemajuliste ja mainosvideo, jota jaetaan tulevina viikkoina kaupungin some-kanavilla. Kirjasto on koonnut teemaan sopivan kirjalistan varhaiskasvatuksen käyttöön.

Varhaiskasvatus ja esiopetus hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan Nuori Yrittäjyys ry:n -sivustolla olevia materiaaleja. Tavoitteena on, että jokainen lapsiryhmä toteuttaisi ainakin yhden työelämäviikolle annetun tehtävän. Lisäksi järjestetään yrittäjyyskasvatusta erilaisina projekteina.

Näkökulmia yritteliäisyyteen käsitellään muun muassa unelmien, ammatteihin tutustumisen, kauppaleikkien ja lasten omalle lähiyhteisölleen järjestämän sadonkorjuujuhlan myötä. Aihetta tarkastellaan toiminnallisesta ja lapsia osallistavasta näkökulmasta.

Perusopetuksessa alakoululaisille on luotu toiminnallinen oppimiskokonaisuus, joka liittyy yrittäjyyteen. Se toteutetaan oman luokanopettajan kanssa.

Yläkouluissa oppilaille järjestetään etäluentoja. Lisäksi muutamaan etätyöpajaan osallistuu yksittäisiä luokkia eri yläkouluista. Etävierailut tapahtuvat Teams-yhteyksillä opettajan johdolla omissa luokissa.

Tampere Business Race -kilpailu 9. -luokkalaisille järjestetään etänä. Oppilaat osallistuvat etäyhteyksillä joukkueina omilta kouluiltaan 1.9.2021 huipentuvaan kilpailuun.

Opiskelijoille monipuolisia keinoja omaan työllistymiseen

Toisen asteen opiskelijoille työelämäviikko tarjoaa erilaisia verkkotapahtumia. Niissä tuodaan esiin monipuolisesti teemoja, jotka liittyvät tulevaisuuden työelämään, yrittäjyyteen, vastuullisuuteen yritysmaailmassa sekä taloustaitoihin. Verkkotapahtumiin voivat osallistua sekä ammatillisen koulutuksen että lukioiden opiskelijaryhmät. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään yrittäjyyskasvatusta tarjoavien eri toimijoiden sisältöjä.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa verkon kautta tarjottavassa yhteisessä ohjelmassa kuullaan muun muassa Sammonkatu Open Stagella kesäyrittäjien kuulumisia, yrittäjätarina ja webinaareja yritysmaailmasta. Yrittäjyyspolku-tapahtumassa tutustutaan opiskelijoiden ja nuorten yrittäjien tarinoihin. Tredun ja lukioiden opiskelijatiimit voivat osallistua yhteistyönä järjestettävälle Innovaatioleirille.

Tampereen ammattikorkeakoulu ja yliopisto tarjoavat asiantuntemusta työelämäviikon ohjelmaan. Proakatemian opiskelijat ja yrittäjät tekevät viikon aikana etävierailuja oppilaitoksiin ja korkeakouluyhteisön yrittäjyysopintoja tarjoava HUBS järjestää aloittaville opiskelijoille tietoiskuja yrittäjyysopintojen tarjonnasta.

Työelämäviikolla on mukana myös Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, joka toimii aitiopaikalla työmarkkinoiden ja työtä hakevien välimaastossa. Osaavan työvoiman varmistaminen ja työttömyyteen liittyvien ongelmien vähentäminen ovat sen pääasiallinen tehtävä. Työelämäviikkoon työllisyys- ja kasvupalvelut tuo työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja oman osaamisen tuotteistaminen näkökulmaa. Niistä kerrotaan koululaisille etäluennolla, josta jää tallenne myöhempääkin käyttöä varten.

Yritteliäs Tampere -verkoston järjestämän Työelämäviikon yhteistyökumppaneita ovat 4H ry, Business Tampere, Ensimetri, Nordea Bank Oyj, Nuori yrittäjyys ry, Pirkanmaan Yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Tampereen kaupungin nuorisotoimi, TAT ry, Teknologiateollisuus ry, Tribe Tampere sekä Ylöjärven lukion yrittäjyyslinja.

Päiväkotien ja eri oppilaitosten työelämäviikon tunnuslogon kuva

Lisätietoja

Kehittäjäopettaja
Ville Lähdesmäki
puhelin 040 1602 760
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Laura Happo, Veli-Matti Lahdenniemi