Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kulttuuritilojen kehittäminen etenee ̶ Rollikkahalliin suunnitellaan väliaikaista kulttuurikeskusta

Julkaistu 22.6.2021 14.07

Tampereen kaupunki selvitti viime talvena alueen kulttuuritoimijoiden tilatarpeita. Tarpeisiin pyritään vastamaan aiemmin linjatun Nekalan koulun valmistelun lisäksi nyt myös Rollikkahallin väliaikaisella kulttuuritilakäytöllä, Hiedanrannan kulttuuritilaratkaisujen kehittämisellä sekä uudella Välitila-mallilla.

Rollikkahallista apua akuuttiin tilatarpeeseen

Nekalan koulu suunnitellaan muutettavaksi taiteilijoiden työtiloiksi ja monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi. Myös konttikirjastona toimivan Nekalan kirjaston paluuta koulurakennukseen valmistellaan. Kiinteistö vaatii ennen käyttöönottoa laajan sisäilmasaneerauksen. Työn suunnittelu on käynnissä ja hankkeen käynnistäminen on tavoitteena tuoda päätöksentekoon vuoden loppuun mennessä. Tilat olisivat otettavissa kulttuurin käyttöön tämän hetken arvion mukaan talvella 2024 - 2025.

Kulttuuritilaselvityksessä painotettiin tilojen akuuttia tarvetta. Tarpeeseen vastatakseen kaupunki on käynnistänyt suunnitelmat Rollikkahallin tyhjien tilojen käyttöön ottamiseksi kulttuurille. Pyynikillä sijaitsevasta, alun perin Rollikoiden huoltoon ja säilytykseen tarkoitetusta rakennuksesta on vapautunut noin 2 000 neliömetriä tilaa, joka soveltuisi sellaisenaan monenlaiseen kulttuuritoimintaan ja taiteelliseen työhön. Kiinteistö voitaisiin ottaa käyttöön kohtuullisin vuokrakustannuksin ilman suuria remontteja. Ratkaisu olisi väliaikainen vaihe kohti Nekalan koulua.

Rollikkahalliin valitaan syksyn aikana kilpailutusprosessin kautta päävuokralainen, jonka vastuulle tulee yksittäisten toimijoiden valinta, vuokrasopimukset sekä yhteistyön ja kulttuuritoiminnan kehittäminen. Tiloja ja toimintamahdollisuuksia esitellään tarkemmin kiinnostuneille alkusyksystä. Toiminnan toivotaan käynnistyvän vuoden 2022 alkupuolella.

Kulttuuri merkittävässä roolissa Hiedanrannan kehittymisessä

Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä voimakkaasti kehittyvän Hiedanrannan tavoitteena on olla vetovoimainen ja elävä kaupunginosa, jossa kulttuuri on vahvasti läsnä. Kulttuuritilana toimineelle Kuivaamolle rakennetaan tällä hetkellä väistötiloja etäämmällä sijaitsevalle Muovitehtaalle. Tilat ovat valmistuttuaan käytössä noin kuusi vuotta. Ratikkalinja tulee kulkemaan nykyisen Kuivaamo-rakennuksen läpi. Pysyvien monitoimisten tapahtuma-, esiintymis- ja muiden kulttuuritilojen rakentamisen mahdollisuuksia selvitetään Hiedanrannan keskustassa sijaitsevaan korkeaan Hiertämö-rakennukseen. Suurin osa alueen rakennuksista on siirtynyt vuoden 2021 alkupuolella Hiedanrannan kehitysyhtiön omistukseen. Yhtiön tavoitteena on säilyttää ja laajentaa nykyisiä kulttuuritiloja alueen kehittyessä.


Uusia kulttuuri-ilmiöitä Välitila-mallilla

Hetkellisesti tyhjäksi jääviin kaupungin kiinteistöihin luodaan Välitila-malli, jossa tiloja luovutetaan avoimen haun kautta maksutta ennalta sovituksi ajaksi kulttuuritoimijoiden käyttöön. Aikarajan täyttyessä tila siirtyy muuhun käyttöön tai uudelle hakukierrokselle eikä yhdellä toimijalla ole mahdollista jatkaa sopimusta. Välitilamalliin mukaan otettavien tilojen tulee olla turvallisia ja pois muusta käytöstä.

Ratkaisulla halutaan edistää elävää kaupunkikulttuuria, yllättävien kulttuurikonseptien toteutumista, tilojen kiertoa sekä varmistaa tasapuolisuus ja selkeä ymmärrys väliaikaisuudesta. Toimintamallia kehitetään ja kokeillaan ja tulevana syksynä Rollikkahallissa ennakkoon sovittujen taiteilijoiden kanssa ja ensimmäinen konseptin mukainen haku pyritään järjestämään keväällä 2022. Toimintamallin kehitys on osa kulttuuripääkaupunkihaun B-suunnitelman toteutumista.

Kulttuuritilaselvitys on luettavissa Tampereen kaupungin sivuilla. Selvitys toimii pohjana jo linjatuille sekä tulevaisuuden kulttuuritilaratkaisuille.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Jaakko Laurila
puhelin 044 4309 014
sähköposti [email protected]

Kiinteistöpäällikkö
Teemu Alavenetmäki
puhelin 041 730 1631
sähköposti [email protected]


Teksti Jaakko Laurila