Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lumen Valo tuo Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen Finlaysonin alueelle - Tampereen kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin

Julkaistu 20.5.2021 11.06

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelua Tampereen Finlaysonin alueelle koskeva yleinen kansainvälisen arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu. Kilpailun voitti ehdotus Lumen Valo, jonka tekijä on arkkitehti Janne Hovi. Tulos julkistettiin 20.5.2021 yleisölle avoimessa suorassa lähetyksessä Sara Hildénin taidemuseon nykyisissä tiloissa Tampereen Särkänniemessä.

Lumen Valo, tekijä arkkitehti Janne Hovi
 

Arvosteluun hyväksyttiin 472 edotusta. Ehdotusten määrä on yksi suurimpia Suomen arkkitehtuurikilpailujen historiassa.

- Lumen Valo -ehdotus ottaa yksinkertaisin tavoin huomioon niin Finlaysonin alueen historiaan liittyvät arvot kuin ympäristön lähtökohdat ja taiteen esittämisen vaatimukset, toteaa kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Sopusuhtaisten ja kauniisti luonnonvaloa hyödyntävien näyttelysalien ketju muodostaa elämyksellisen arkkitehtonisen kokonaisuuden ja asianmukaisen ympäristön taideteosten katsomiselle, todetaan arviointipöytäkirjassa.

Kilpailun palkintolautakunnan mukaan Finlaysonin alueen ja Sara Hildénin taidemuseon henkeen sopiva estetiikka kiteytyy voittaneen Lumen Valo -ehdotuksen vähäeleisessä muotokielessä, joka on asiallisuudessaan sukua rakennuspaikan historialliselle arkkitehtuurille. Finlaysonin alueen rakennukset on sen pitkän historian ajan rakennettu käyttötarkoitusten ehdoilla ja vaiheittain luontevasti. Lumen Valo jatkaa tätä perinnettä.

Pröystäilemätön, suomalaiskansallista mentaliteettia ja Sara Hildénin perintöä kauniisti heijastava asenne läpäisee sekä Lumen Valon näyttelytilat että ulkoarkkitehtuurin. Lumen valon kokonaismuoto on johdettu sen näyttelytilojen pohjalta. Tässä se erottuu ylivoimaisesti edukseen kilpailuehdotusten joukossa, palkintolautakunta perustelee valintaa.

Uusi taidemuseorakennus tulee työeläkeyhtiö Varman, Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin Säätiön omistukseen.

- Olemme Varmassa hankkeesta todella innoissamme Finlaysonin alueen kiinteistönomistajana. Tämä on Varmalle hieno mahdollisuus olla mukana luomassa entistä parempia näyttelytiloja yhdelle Suomen laajimmista ja merkittävimmistä modernin ja nykytaiteen kokoelmista. Samalla museohankkeella kehitetään sekä Finlaysonin alueen että koko Tampereen kaupunkikeskustan vetovoimaa, sanoo palkintolautakunnan jäsen, kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki Varmasta.

Kilpailualue on osa uudiskäyttöön otetuista entisistä teollisuusrakennuksista muodostuvaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Taidemuseolle suunniteltu paikka on alueen sisäänajoväylän vieressä, tällä hetkellä lähinnä pysäköintikäytössä. Aluetta reunustavat vanha tehtaan pääkonttori ja muut historialliset rakennukset sekä Wilhelm von Nottbeckin puisto, jossa sijaitsee Finlaysonin palatsi.

Uusi kehys taiteelle

Kilpailun tavoitteena oli ympäristönsä arvot huomioiva, arkkitehtuuriltaan omaleimainen museorakennus, joka antaa kehyksen taiteelle ja tukee Sara Hildénin taidemuseon identiteettiä ja erityisluonnetta. Sara Hildénin taidemuseossa esitetään Sara Hildénin Säätiön suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen kokoelman teoksia sekä kotimaisen ja kansainvälisen taiteen vaihtuvia näyttelyitä.

Taidemuseo toimii tällä hetkellä Särkänniemen alueella. Uusi paikka Finlaysonin alueella tuo museon osaksi Tampereen keskustaa, kehittää museotoiminnan edellytyksiä sekä vahvistaa kaupunkitilan elinvoimaa. Voittajatyötä kehitetään edelleen sekä jatketaan asemakaava- ja muuta suunnittelua yhteistyössä ehdotuksen tekijän kanssa.

Kilpailun järjestivät Varma, Sara Hildénin Säätiö ja Tampereen kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa.

Korkealuokkaisia ratkaisuja

Muut palkintosijoille yltäneet ehdotukset olivat kolmoissijan jakavat ehdotus Obscura, tekijöinään Heljä Nieminen ja Havu Järvelä sekä ehdotus Mezzo, tekijöinään Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy. Ehdotukset XXX (Arquitectos Ayala S.L.P) ja A sculpture in the park (ALL – atelier lorentzen langkilde) lunastettiin. Lisäksi kymmenelle ehdotukselle jaettiin kunniamaininta.

Kilpailussa oli laaja määrä korkealuokkaisia, huolellisesti tutkittuja ja kiinnostavia suunnitteluratkaisuja. Uusi taidemuseo oli nostettu rohkeasti joko kaupunkikuvallisesti hallitsevaksi tai pyritty suhteuttamaan sitä hillitymmin ympäröiviin rakennusiin.

Palkintolautakunnan loppukeskustelussa painotettiin palkintosijoille esitettyjen ehdotusten kokonaisvaltaista yleisotetta. Loppuarvion mukaan rakennuspaikan asettamat historialliset ja maisemalliset arvot oli voitu ratkaista usealla eri tavalla. Kysymys oli lopulta siitä, miten kilpailija oli onnistunut yhdistämään ne tapauskohtaisesti valitsemansa lähtökohdan ehdoilla.

Kaikki kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirja ovat nähtävillä kilpailun verkkosivuilla.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki Kilpailuraadin puheenjohtaja
Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin +358451378505
sähköposti [email protected]

Sara Hildenin Säätiö
Kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori
Silja Rantanen
puhelin +358 45 644 6303
sähköposti [email protected]

Työeläkeyhtiö Varma
Kiinteistöpäällikkö
Kai Niinimäki
puhelin +358 40 729 8144
sähköposti [email protected]

Voittajan yhteystieto:
Arkkitehti
Janne Hovi
puhelin +358 50 596 0057
sähköposti [email protected]

Muut yhteystiedot tarvittaessa kilpailusihteeriltä:
Arkkitehti
Annina Vainio
puhelin +358 40 738 0838
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Janne Hovi