Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lämmitysöljysäiliökartoitus laajenee myös Tampereen pohjavesialueille

Julkaistu 17.5.2021 11.19

Yksi tippa kevytpolttoöljyä voi pilata tuhat litraa pohjavettä ja öljyvahingot voivat maksaa kiinteistönomistajalle jopa satoja tuhansia euroja. Tämän vuoksi lämmitysöljysäiliöt on pidettävä kunnossa ja tarkastettava säännöllisesti.

Pohjavesialuetta osoittava kyltti
 

Pirkanmaan pelastuslaitos on alkanut kartoittaa asuinkiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden kuntoa ja tarkastustarvetta Pirkanmaan kuntien pohjavesialueilla öljyvahinkojen ehkäisemiseksi. Nyt kartoitusta jatketaan pelastuslaitoksen ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön yhteistyönä Tampereen pohjavesialueilla Järvensivulla, Aakkulassa, Messukylässä, Viialassa, Ristinarkussa, Haiharassa, Pispalassa, Hyhkyssä, Epilässä, Lamminpäässä, Raholassa, Villilässä sekä Teiskon Vehokylässä. Kartoitus koskee noin 75 kiinteistöä. Tampereen pohjavesialueet löytyvät mm. kaupungin karttapalvelu Oskarista ja ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Lämmitysöljysäiliöiden kartoitus koskee maanalaisia, maan alla suojakammiossa ja maan päällä sijaitsevia säiliöitä pohjavesialueilla. Kartoituksella pyritään saamaan selville säiliöiden sijainti, kunto ja selvittämään mahdolliset riskikohteet. Tiedot kerätään pelastuslaitoksen ylläpitämään säiliörekisteriin.

Kiinteistönomistajia lähestytään kirjeellä ja vastauksia pyydetään 30.9.2021 mennessä

Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö lähettävät pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille kirjeen, jossa kiinteistön omistajaa pyydetään päivittämään tiedot lämmitysöljysäiliöstä. Tietoja pyydetään mm. öljysäiliön tarkastuksesta ja säiliöiden käytöstä poistamisesta.

Säiliövahinko voi maksaa kymmenistä tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin

Lämmitysöljysäiliön kunnosta on pidettävä huolta ja kunnossapito on kiinteistön omistajan vastuulla. Kunnossapito pidentää säiliön ja lämmitysjärjestelmän käyttöikää sekä ehkäisee mahdollisia öljyvahinkoja.

Öljyvahinkojen puhdistaminen on usein erittäin kallista ja kiinteistön omistaja voi joutua vastaamaan mahdollisista vahingon aiheuttamista kustannuksista. Vahinkotapauksissa kustannukset ovat olleet kymmenistä tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin asti. Vakuutusyhtiöillä voi olla omia vaatimuksia säiliöiden tarkastuksista. On hyvä huomioida, että mikäli tarkastukset on laiminlyöty, sillä voi olla vaikutusta vakuutuksen vahingonkorvauksen määrään. Kannattaa siis tarkastaa oman vakuutusyhtiön korvausehdot mahdollisen vahingon varalle.

Öljysäiliöiden tarkastuksia saavat tehdä vain Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet

Lämmitysöljysäiliöiden tarkastuksia saavat tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastusliikkeet. Tarkastajat antavat kiinteistönomistajalle tarkastustodistuksen, joka tulee toimittaa Pirkanmaan pelastuslaitokselle.

Lämmitysöljysäiliö on tarkastettava säännöllisesti

Lainsäädännön (KTM päätös 344/1983) mukaan pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava säännöllisesti. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 § mukaan pohjavesialueilla myös maan alla suojakammiossa sekä maan päällä sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastukset ovat pakollisia. Vaikka ympäristönsuojelumääräyksissä ei olisikaan tarkastusvelvoitetta, suositellaan tarkastamaan kaikki öljysäiliöt samojen määräysten mukaan kuin pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt.


Tarkastusperiaatteet

Ensimmäinen tarkastus 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta.

Siitä eteenpäin tarkastus 5 vuoden välein (terässäiliö, kuntoluokka A) tai 10 vuoden välein (muu kuin terässäiliö, kuntoluokka A).

B-kuntoluokan säiliöt tarkastetaan kahden vuoden välein (säiliön materiaalilla ei ole väliä).

C-luokan säiliöt poistettava käytöstä puolen vuoden kuluessa.

D-luokan säiliöt poistettava käytöstä heti.


Lisätietoja

Pirkanmaan pelastuslaitos:
Saila Salomäki
puhelin 040 569 8985
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö:
Ympäristötarkastaja
Sari Sassi
puhelin 050 328 5969
sähköposti [email protected]

Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]


Kuvat Sari Sassi