Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin muutoksia heinäkuussa

Julkaistu 6.5.2021 20.33

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.7.2021. Suurin osa muutoksista johtuu asiakasmaksulain uudistuksesta. Asiakasmaksulain muutosten vuoksi Tampereella uusitaan 5 000 asiakkaan palvelu- sekä asiakasmaksupäätökset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiakasmaksuista 6.5.2021.

Etäkäynnit maksuttomiksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottokäynnin korvaavat etäpalvelut ovat heinäkuun alusta lähtien maksuttomia lukuun ottamatta kotihoidon palveluja, jolta osin etäpalveluja koskevat maksut säilyvät ennallaan. Maksuttomuudella Tampere haluaa kannustaa asiakkaita etäpalvelujen käyttöön. Tällä hetkellä vastaanottokäynnin korvaavista etäpalveluista peritään puolet perinteisen vastaanottokäynnin hinnasta.

Lain uudistuksessa säädetään hoitajavastaanoton sekä alaikäisten poliklinikkakäyntien maksuttomuudesta. Tampereen kaupungilla sairaanhoitajan vastaanotolla käyminen on tälläkin hetkellä maksutonta. Myöskään alle 18-vuotiaiden lääkärikäynneistä ei peritä Tampereella maksua.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon maksuperusteita yhtenäistetään

Tällä hetkellä Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueella tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun perusosa lasketaan asiakkaan bruttotuloista. Perusosan lisäksi asiakas maksaa erikseen aterioista ja muista erillispalveluista. Heinäkuun alusta lähtien luovutaan erillispalvelujen laskuttamisesta ja asiakasmaksu lasketaan pitkäaikaisen laitoshoidon tavoin nettotuloista.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksu saa olla 1.7.2021 alkaen korkeintaan 85 prosenttia nettotuloista, joista on tehty laissa määritellyt vähennykset. Lisäksi asiakkaalle pitää jäädä vähimmäiskäyttövara, joka on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa 164 euroa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 110 euroa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakkaiden tuloista tulee lain mukaan vähentää ennen asiakasmaksun laskemista muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsomista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista aiheutuvat kustannukset. Tampereella asiakkaan ei tarvitse toimittaa tositteita lääkekustannuksista, vaan vähennys tehdään automaattisesti Kela-korvattavien lääkkeiden omavastuuosuutta kuukausitasolla vastaavan summan suuruisena.

Uutta asiakasmaksupäätöstä varten pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaille lähetetään lähiviikkojen aikana tiedote muutoksista sekä tuloselvityspyyntö.

Maksut määräytyvät jatkossa yhdenmukaisin perustein myös kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Mielenterveyskuntoutuksen ja päihdehuollon asumisen palveluista peritään tällä hetkellä kiinteä kuukausimaksu. Uudistuksen myötä pitkäaikaisten asumisen palveluiden asiakasmaksut muuttuvat tulosidonnaisiksi ja niiden maksut määräytyvät laissa määritellyin perustein.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon sekä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävät asiakasmaksut määräytyvät 1.7.2021 alkaen lain sallimien enimmäismäärien mukaisesti.

Muutoksia käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn ajan maksuihin

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueella on peritty 15 vuotta täyttäneiltä maksu terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen ajasta, jonka asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä ja peruuttamatta. 1.7.2021 alkaen maksu voidaan periä kaikista terveydenhuollon palveluista ja lyhytaikaisesta hoidosta sekä sosiaalihuollon lyhytaikaisista asumispalveluista. Maksu voidaan periä vaikka itse palvelu olisi maksuton. Maksu on korkeintaan 50,80 euroa. Heinäkuun alusta lähtien sitä ei kuitenkaan peritä lainkaan alle 18-vuotiailta.

Myös terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin voi hakea alentamista tai vapautusta

Asiakkaat voivat hakea sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun alentamista tai kokonaan vapautusta sen maksamisesta, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai hän ei voi maksun vuoksi hoitaa lakisääteistä elatusvelvollisuutta. Tällä hetkellä tämä koskee vain sosiaalihuollon maksuja sekä terveydenhuollon maksukykyyn perustuvia jatkuvia maksuja. 1.7.2021 lähtien myös terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja, esimerkiksi terveyskeskusmaksuja, voidaan alentaa tai jättää perimättä.

Asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alennusta tai vapautusta haetaan ja mistä alkaen sekä millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen. Kotihoidon ja ikäihmisten asumispalvelujen maksuihin alentamista voi hakea lomakkeella, joka löytyy täyttöohjeineen sivulta: Kotihoidon maksut

Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja vuoden 2022 alusta lähtien

Maksukattoon tulee muutoksia vuodenvaihteessa. Maksukattoa kerryttävät vuoden 2022 alusta lähtien myös suun terveydenhuollon, terapian ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Myös toimeentulotuella maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Asiakkaan täytyy jatkossakin itse seurata maksukaton täyttymistä.


Lisätietoja

Asiakasmaksupäällikkö
Mari Kallinen
puhelin 041 730 2282
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala