Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen Taidekaari tavoitti pienimmät kulttuurivaikuttajat

Julkaistu 20.4.2021 11.08

Jopa yli tuhat päiväkoti-ikäistä pääsee mukaan tekemään taidetta ja tutustumaan taidelaitoksiin osana pienten lasten Taidekaarta.

Pieni tyttö soittaa kannelta
 

Tampereen oma Taidekaari-malli laajeni keväällä 2021 varhaiskasvatukseen. Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatustoimintaa kehitetään lasten, varhaiskasvatushenkilöstön sekä paikallisten kulttuuritoimijoiden osallisuus vahvasti huomioiden. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella vahvistetaan lasten luovuutta ja kulttuurikompetenssia sekä lisätään tietojen ja taitoja taiteesta sekä kulttuuriperinnöstä.

Kulttuuri tuodaan mukaan päiväkodin arkeen ja kasvatustyöhön uusien näkökulmien ja kokeiluiden kautta. Taiteen avulla tutkitaan, opitaan ja kokeillaan varhaiskasvatussuunnitelmaa toteuttaen. Pienten lasten Taidekaari toimintamallia rakennetaan tiiviissä yhteistyössä Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn, varhaiskasvatuksen henkilökunnan, Lastenkulttuurikeskus Rullan ja Tampereen kaupunginkirjaston ja Tampereen Filharmonian kanssa. Lisäksi Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta on mukana yhteistyötahona.

Pienten lasten Taidekaari osana kulttuuristrategiaa ja kehittämistä

Tampereen kaupungin kulttuuristrategiassa painotetaan kulttuurin merkitystä osana kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointia. Tavoitteena on kulttuurin saatavuuden tukeminen ja kulttuuritoimintaan osallistumisen mahdollistaminen. Pienten lasten Taidekaari –pilotti vastaa kaupunkistrategiassa esitettyihin tavoitteisiin edistämällä lasten kasvua ja oppimista sekä kaventamalla hyvinvointieroja. Lisäksi tavoitteena on vastata yhdenvertaisen kulttuurikasvatuksen saatavuuteen ja tähdätä lasten, nuorten ja lapsiperheiden eriarvoisuuden kaventamiseen. Toteutuessaan pilotti vahvistaa lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen sekä lisää lapsen osallistumismahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurikasvatustoimintaan.

Toiminta perustuu Tampereen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen avulla vahvistetaan pienten lasten kulttuurikasvatuksen johdonmukaista ja laadukasta toteuttamista päiväkodeissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) suosituksien mukaisesti. Pilotin edetessä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen vahvistuu ja monipuolinen kulttuurikasvatuksen toteuttaminen varmistuu tulevaisuudessakin. Tavoitteena on, että Pienten lasten Taidekaari –toiminta pilottivaiheen jälkeen laajentuisi koskemaan koko Tampereen varhaiskasvatusta.

Mukana yli tuhat lasta!

Päiväkodeissa tapahtunut pilotointi toteutui onnistuneesti koronarajoitukset huomioon ottaen kahden mallin kautta:
1. Viskareiden Taidekaari-malli: 5-vuotiaat, joista pilottiin osallistuu 95 ryhmää /n. 920 lasta
2. Taiteilija päiväkodissa -malli: 3-4-vuotiaat, joista pilottiin osallistuu 19 ryhmää/n. 186 lasta

Palautteiden mukaan lapset ja vanhemmat ovat olleet innostuneita ja tyytyväisiä saamiinsa kokemuksiin. Henkilökunnalla on ollut myös mahtava tilaisuus uuden oppimiseen ja taidekasvattajien päiväkotiin tuomat kulttuurikasvatusideat on otettu innostuneesti vastaan.

"Tätä kaikkea minä opin"Klikkaamalla kuvan päälle, se aukeaa suuremmaksi.

Lisätietoja

Koordinaattori
Anne Olsson
puhelin +358407799445
sähköposti [email protected]

Koordinaattori
Mia Ylä-Nojonen
puhelin +358407760554
sähköposti [email protected]


Teksti Mia Ylä-Nojonen ja Anne Olsson

Kuvat Mia Ylä-Nojonen