Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Haitallisten vieraslajien torjuntaan ELY-keskukselta avustusta

Julkaistu 1.4.2021 14.37

Tampereen kaupunki on saanut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta avustusrahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntahankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on torjua laaja-alaisesti haitallisia vieraslajeja, lisätä vieraslajitietoutta sekä kannustaa asukkaita torjuntatoimiin.

Eri värisiä komealupiineja
 

Avustusta ELY-keskukselta saatiin 28 650 €. Avustus käytetään haitallisten vieraslajien torjuntoihin Tampereen kaupungin omistamilla alueilla. Torjuntoja suunnataan torjuttavasta lajista riippuen muun muassa luonnonsuojelualueille, muille arvokkaille luontoalueille ja lähivirkistysalueille.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 57 300€, ja hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Torjuntatyöt aloitetaan keväällä ja ne jatkuvat tulevan kasvukauden ajan.

Hankkeessa torjuttavia haitallisia vieraslajeja ovat lännenpalsami, jättipalsami, komealupiini, jättitattaret, jättiputket, kurtturuusu ja espanjansiruetana. Torjuntoja tehdään esimerkiksi Myllypuron puronvarsilehdon luonnonsuojelualueella ja kynäjalavan esiintymisalueella Pyhäjärven rannalla. Espanjansiruetanoita torjutaan tiedossa olevilta esiintymisalueilta, ja tiedotuksen avulla opastetaan myös asukkaita torjuntatoimiin. Lisäksi järjestetään lupiinitalkoita ja hankitaan kaupungille talkoovälineitä, joita asukkaat voivat lainata omatoimisiin talkoisiin.

Torjunnoilla vähennetään haitallisten vieraslajien aiheuttamia epäsuotuisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle ja parannetaan alkuperäislajiston elinolosuhteita. Espanjansiruetanoiden ja jättiputkien torjunnoilla vähennetään sekä luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia uhkia että myös ihmisiin kohdistuvia terveysriskejä ja lajien aiheuttamaa haittaa ympäristön viihtyisyydelle.

Hankkeesta vastaavat kaupungin yksiköt ovat kiinteistötoimi, infraomaisuuden hallinta ja ympäristönsuojelu.


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Teija Ahonen
puhelin 041 730 4733


Kuvat Laura Vanzo