Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereella julkinen ja yksityinen työnvälitys yhdistävät voimansa

Julkaistu 15.3.2021 13.12

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Henkilöstöpalveluyritysten liitto ja Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyön syventämiseksi. Sopimuksen myötä työnhakijoille mahdollistetaan uusia ja aiempaa nopeampia tapoja löytää työtä. Uudenlaista yhteistyötä rakennetaan osana työllisyyden edistämisen kuntakokeilua.

 

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on uudenlaisen yhteistyön avulla nopeuttaa työnhakijoiden työllistymistä ja edistää yritysten tarvitseman työvoiman saantia. Uusilla yhteisillä palveluilla halutaan vastata toimintaympäristön muutoshaasteisiin, kuten työn murrokseen, sekä edistää Tampereen kasvua, kilpailukykyä ja vetovoimaa.

– Työmarkkinatilanteessa, jossa yritysten rekrytointiongelmat eivät ole ainakaan parantuneet, haluamme tehostaa työnvälitystä yksityisen ja julkisen yhteistyöllä, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen työllisyysjohtaja Regina Saari kertoo.

Sopimuskumppanit ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi, mutta yhteisiä strategisia tavoitteita ei ole aiemmin luotu. Nyt palveluja sovitetaan yhteen aiempaa suunnitelmallisemmin.

– Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on erilaisia vahvuuksia asiakaspalvelussaan. Yhdistämme nämä vahvuudet yhteisiksi voimavaroiksi, joiden avulla työnantajia ja työnhakijoita palvellaan. Yhteistyötä on tarkoitus vahvistaa myös työllisyyden hoidon muulla saralla ja laajentaa mahdollisesti koko Pirkanmaalle, Saari kertoo.

Kumppanuussopimus on voimassa Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ajan kesään 2023 saakka. Työllisyyden kuntakokeilussa kunnat ottavat aiempaa vahvempaa roolia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista. Kunnat kehittävät uusia ja vaikuttavia palveluja eri toimijoiden yhteistyönä, tavoitteenaan nostaa työllisyysastetta Suomessa.

Työnhakijat nopeammin kiinni työelämään

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on tarjota työnhakijoille aiempaa sujuvampia ja monipuolisempia työllistymisen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Julkista ja yksityistä työnvälitystä yhdistämällä työnhakijoille rakennetaan uusia työllistymisen malleja.

– Henkilöstöpalveluyritykset ovat rekrytoinnin asiantuntijoita, jotka tuntevat työmarkkinat ja hallitsevat työntekijämarkkinoinnin. Niillä on kattavat yrityskontaktit ja kehittyneet rekrytointijärjestelmät. Julkisella työnvälityksellä on tiedot työnhakijoista ja vuosikymmenten kokemus työnvälityksestä. Lisäksi julkisella puolella on tietoa käytettävissä olevista työllistämisen tukimuodoista ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Kun nämä vahvuudet yhdistetään, uskomme, että työllistymistä on mahdollista nopeuttaa, kertoo HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara.

Työllistymismahdollisuuksia pyritään parantamaan erityisesti heti työttömyyden alussa. Työpaikkoja haetaan aktiivisesti esimerkiksi vastavalmistuneille. Näin pyritään ennaltaehkäisemään työttömyyden pitkittymistä.

– Olemme todella iloisia, että saamme kehittää ja vahvistaa yhteistyötämme Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelujen kanssa nyt tehdyn kumppanuussopimuksen puitteissa. Uskomme, että saamme aikaan hyviä tuloksia, Tuliara kertoo.

Työnantajille uusia rekrytointipalveluja

Työnantajille julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyö näyttäytyy uusina työnvälitys- ja rekrytointipalveluina. Tavoitteena on tehostaa alueen työpaikkojen täyttymistä ja edistää yritysten tarvitseman työvoiman saantia.

– Meillä on käytössä yhteistyöalusta sekä räätälöityjä palveluja, joilla voimme yhdistää yrityksen ja potentiaalisen työntekijän paremmin ja nopeammin. Yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja työntekijät osaamistaan vastaavan työpaikan ohjauksen tai koulutuksen kautta, kertoo Kaspa ry:n toimitusjohtaja Krista Paavola.

Paavolan mukaan eri tahojen osaaminen kannattaa yhdistää nyt, koska työllisyydenhoito on haastavassa tilanteessa.

– Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun myötä työllisyyden hoito ja elinkeinoelämän tukeminen ovat siirtymässä kuntavetoisiksi. On tärkeää luoda jo pilotointivaiheessa pohja hyvälle yhteistyölle ja keskinäiselle luottamukselle tontin kaikkien toimijoiden kesken, Paavola kertoo.

Lisätietoja


Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
Työllisyysjohtaja
Regina Saari
[email protected]
050 346 9603

Henkilöstöpalveluyritysten liitto
Toimitusjohtaja
Merru Tuliara
[email protected]
040 562 6466

Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry
Toimitusjohtaja
Krista Paavola
[email protected]
045 650 6936Teksti Emilia Aakko

Kuvat Emilia Aakko