Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 16.12.2020 18.12

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat ovat osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelmansa 16.12.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan sektorin palvelut koostuvat tilaomaisuuden hallinnasta, asumisen kehittämistä ja palveluiden tiloista sekä kiinteistötoimen yksiköstä. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa kuvatut toiminnan painotukset kertovat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa tehdään strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunginhallituksen asettamat viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen.

Asunto- ja kiinteistölautakunta toteuttaa osaltaan kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä. Kukin painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2021.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan sektorin toimintatulot ovat 272,1 miljoonaa euroa, toimintamenot 107,5 miljoonaa euroa ja toimintakate 164,6 miljoonaa euroa. Toimintakate on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti 141,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestointimenot muodostuvat talonrakennusinvestoinneista, maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista sekä Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmiin kohdistuvista investoinneista.

Lautakunta kiinnitti erityistä huomiota asunnottomuuteen. Lautakunta edellyttää, että asunnottomuuden toimenpideohjelman toteuttamisen yhteydessä arviointikriteerinä käytetään ohjelmatyön edistymisen ohella myös asunnottomien määrän kehitystä Tampereella.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu