Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut osaksi Taysia 1.1.2021

Julkaistu 23.11.2020 14.00

Tampereen, Oriveden, Pirkkalan ja Vesilahden asukkaita palvelevat Tampereen mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät Taysin psykiatrian kanssa ensi vuoden alusta. Yhdistymisellä halutaan turvata laadukkaat psykiatrian palvelut alueen asukkaille myös tulevaisuudessa.

Tampereen kaupungin vastuulla olleiden asiakkaiden hoitosuhteet hoitavaan työntekijään säilyvät yhdistymisessä pääsääntöisesti ennallaan. Suurin osa palveluista järjestetään vuoden alussakin nykyisissä toimipisteissä. Kokonaan uutena toimipisteenä otetaan kuitenkin käyttöön Hallituskatu 14-16 Tampereen keskustassa. Sinne siirtyy palveluja kaupungin Sarviksen toimipisteestä.

Asiakkaiden kutsukirjeet vastaanotoille lähetetään jo loppuvuodesta 2020 Taysin kutsukirjeinä.

Muutoksia puhelinnumeroissa

Puhelinten lankanumerot muuttuvat Taysin numeroiksi vuoden alusta. Matkapuhelinnumerot eivät sen sijaan muutu. Uusi mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon neuvontanumero on 03 311 59600. Se korvaa kaupungin numeron 03 565 715. Tampereen kaupungille jäävien mielenterveys- ja päihdepalvelujen osoitteet ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden potilasasiakirjat siirtyvät vuoden alusta osaksi Taysin eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteriä. Rekisterinpitäjän muutos näkyy myös OmaKanta-palvelussa. Potilasasiakirjojen pyynnöt lähetetään vuodenvaihteen jälkeen Taysin Potilaskertomuskeskukseen. Potilasrekisterin seloste on verkossa sivulla Ulkoinen linkkiwww.tays.fi/potilasrekisteri .

Osa palveluista jää edelleen kaupungille

Taysin vastuulle siirtyy vain aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tampereen kaupungille jäävät edelleen muun muassa nuorisopsykiatrian palvelut sekä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetiimit, psykogeriatrian osastot U1 ja U2, selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selkis, asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö Tastu, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu sekä kotiin suunnattu tuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille eli Konsti.

Palvelujen yhdistyminen on ensimmäinen askel kohti maakunnan laajuisia palveluita, sillä myöhemmin myös muiden Pirkanmaan kuntien palveluja voidaan yhdistää osaksi nyt syntyvää palvelukokonaisuutta.

Taysille siirtyvien psykiatrian palvelujen yhteystiedot 1.1.2021
Yksikön nimi
Yksikön uusi nimi
Nykyinen osoite
Uusi osoite 1.1.2021 alkaen
Puhelinnumero 1.1.2021 alkaen
Psykiatria- ja päihdekeskus Arviointi- ja konsultaatio-psykiatrian poliklinikka

Riippuvuus-polikinikka
Hatanpäänkatu 3 B

Hallituskatu 14–16 (ns. Lidlin talo)

03 311 59600
Ensiohjaus Ensio
Ensiohjaus-poliklinikka Ensio
Hatanpäänkatu 3 B Hallituskatu 14–16

040 639 7780 (hoitaja)
03 311 59600 (toimisto)

Sarviksen psykiatria yksikkö Mielialahäiriö-poliklinikka Hatanpäänkatu 3 J
Hallituskatu 14–16 03 311 59603
Liikkuva psykiatrinen työryhmä Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka
Salhojankatu 27B Parantolankatu 4
03 311 59605
Persoonallisuus-häiriöyksikkö
Persoonallisuus-häiriöpoliklinikka Hämeenkatu 15
040 806 3131
Tipotien psykoosi-työryhmä
Psykoosi-sairauksien poliklinikka
Tipotie 4
03 311 59604
Tipotien nuorten aikuisten yksikkö
Nuorten aikuisten psykiatrian poliklinikka
Tipotie 4
03 311 59604
Toiminnallinen psykiatrinen intensiiviyksikkö TOPI Tipotie 4
03 311 59604
Akuutti-psykiatrian poliklinikka
Biokatu 10 (FinMedi3)

040 806 2606 (hoitaja)
041 730 1465 (toimisto)

Psykiatrian poliklinikka maahan-muuttajille
Pakolaispsykiatrian poliklinikka
Hatanpäänkatu 3 J
Biokatu 10 (FinMedi3) 041 730 1465
Päiväsairaala 1
Parantolankatu 4
040 806 3010
Päiväsairaala 3
Parantolankatu 4
040 806 2703
Syömishäiriö-yksikkö Syömishäiriö-poliklinikka
Gauffininkatu 3 040 635 8106
Psykogeriatrian poliklinikka ja kotikuntoutus
Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikka Gauffininkatu 3

03 311 59600
040 806 2470 (toimisto)

Oriveden psykiatrian poliklinikka
Keskustie 23 (Oriveden kaupungintalo), Orivesi
03 311 59602
Oriveden psykiatrinen kuntoutus-työryhmä Vanamo Oriveden psykiatrinen kuntoutus-työryhmä Punos Koulutie 26, Orivesi
03 311 59601

***
Tiedotetta päivitetty
11.12.2020: Korjattu liikkuvan psykiatriatrisen työryhmän uusi osoite.
22.12.2020: Lisätty liikkuvan psykiatriatrisen työryhmän uusi nimi.

Lisätietoja

Tays, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Toimialuejohtaja
Hanna-Mari Alanen
puhelin 050 367 5290
Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Tampereen kaupunki
Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]