Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupungin verkkopalveluja uudistetaan – kaksi kilpailutusta käynnissä

Julkaistu 17.11.2020 11.07

Tampereen kaupungin Tampere.fi-verkkopalvelukokonaisuutta uudistetaan. Uudistuksessa on käynnistetty kaksi kilpailutusta asiantuntijapalvelujen hankkimisesta verkkopalvelujen toteuttamiseksi. Uusi Tampere.fi julkaistaan keväällä 2022. Uudistukseen kuuluvat muut sivustot toteutetaan vaiheittain vuosina 2021 – 2022.

Näkymä Tammerkoskelle.
 

Alkuvuodesta 2020 käynnistyneessä projektissa uudistetaan paitsi Tampere.fi-sivuston tekninen toteutus myös sivujen palvelukonsepti, ulkoasu ja käyttöliittymä. Lisäksi sisältöjä muotoillaan käyttäjälähtöisemmiksi.

Uudistuksen tavoitteena on olemukseltaan entistä houkuttelevampi Tampere.fi, joka palvelee erityisesti kuntalaisia heidän arjen eri tilanteissaan. Sivusto tarjoaa helposti löydettävissä olevaa tietoa kaupungin toiminnasta sekä sujuvan pääsyn palveluihin. Paitsi kaupungin palvelut, Tampere.fi tuo esiin keskeiset ajankohtaisasiat ja kuntalaisen vaikuttamismahdollisuudet sekä kaupungin toiminnan ja kehittämisen painopisteet. Uusi sivusto toimii ylpeästi esiteltävänä käyntikorttina kaupungille, myös kansainvälisesti, ja lisää siten Tampereen vetovoimaa. Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on kehittää sivustoa kohti sujuvampaa sähköistä asiointia.

Kaupungin pääsivuston uudistamisen lisäksi yhtenäistetään kaupungin eri verkkopalvelujen kokonaisuutta luomalla pääpalvelusta erillisille sivustoille, kuten esimerkiksi kansainvälisesti toimintaansa markkinoiville kulttuurilaitoksille, opetuskäytön piensivustoille sekä kampanjatyyppisille sivustoille, yhteinen julkaisuympäristö. Erillissivustojen uuden ympäristön ensimmäisiä toteutuksia ovat Muumimuseo.fi ja Tamperefilharmonia.fi. Yhteensä erillissivustoja toteutetaan uudistuksessa noin 30, kun mukaan lasketaan opetuskäytön sivustot.

Keskitetyllä ympäristöllä saadaan tuotettua sivustoja nykyistä kustannustehokkaammin, hallitummin sekä yhteiskehittämistä hyödyntäen ja siten parannettua kaikkien sivustojen laatua, muun muassa tietoturvaa ja saavutettavuutta.

Drupalin ja WordPressin asiantuntijapalvelut hankittavina

Kun uudistusprojektissa kesällä 2020 arvioitiin verkkopalvelukokonaisuuden teknologiaa, tukena käytettiin toimittaja- ja teknologiariippumatonta konsulttipalvelua. Sen analyysin perusteella Tampere.fi-sivuston alustaksi valittiin Drupal ja erillissivustojen julkaisuympäristöksi WordPress. Kahden avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmän kokonaisuuden arvioitiin soveltuvan parhaiten Tampereen kaupungin verkkopalvelujen tarpeisiin.

Uusien verkkopalvelutoteutusten asiantuntijapalvelujen hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa 15.11.20 ja tarjoukset voi jättää 18.12.20 mennessä. Lisätietoja kilpailutuksesta voi kysyä tarjouspyynnössä ohjeistetulla tavalla Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Tampereen kaupunki ei vastaa puhelintiedusteluihin.

Hakukoneilla löytyminen ja helppo mobiilikäyttö tavoitteita

Tampere.fi-verkkosivusto on kaupungin tärkein viestintäkanava ja sen käyttö on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2019 sivustolla oli lähes 2,5 miljoonaa käyttäjää ja yli 15 miljoonaa sivulatausta. Käyttäjistä 61 prosenttia tuli sivuille hakukoneen kautta. Älypuhelimella sivuja käytti 51 prosenttia kävijöistä. Myös muita kaupungin sivustoja käytetään yhä useammin mobiilisti. Sivustouudistuksessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota siihen, että sivut löytyvät helposti hauilla ja että sivuja on sujuva käyttää varsinkin älypuhelimella. Helppo mobiilikäyttö on yksi tärkeimmistä tavoitteista myös erillissivustojen uudistuksessa.

Verkkopalvelujen kehittäminen nojaa syksyllä 2019 tehtyyn esiselvitykseen, jossa hyödynnettiin palvelumuotoilua. Selvitykseen kuultiin laajaa joukkoa asukkaita avoimissa työpajoissa, verkkokyselyssä sekä erillisissä lapsiperheiden, nuorten ja kumppanikehittäjien haastatteluissa. Ymmärrystä käyttäjien tarpeista on kerätty myös tutkimalla ahkerasti verkkosivujen analytiikkaa ja tehtyjä käyttäjäkyselyjä. Uudistamiseen on osallistunut lisäksi runsaasti kaupungin omaa henkilöstöä. Selvitysten pohjalta työstettiin keväällä 2020 tarkempi verkkopalvelukokonaisuuden konsepti yhteistyössä web-palveluprojektien konsultin kanssa.

Tampere.fi-verkkopalvelun käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä kysytään jatkossakin sivustouudistuksen eri vaiheissa. Marraskuussa nykyisillä sivuilla kysyttiin käyttäjien mielipiteitä ponnahdusikkunana ilmestyneellä kyselyllä. Viime kesästä lähtien sivuilla on toivottu käyttäjiltä palautetta tiedon löytymisestä sivukohtaisesti sivujen alahelmassa näkyvien painikkeiden kautta.

Hankintailmoitukset Hilmassa:


Lisätietoja

Viestintäjohtaja
Anna-Maria Maunu
puhelin 0400 734 058
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Satu Aalto
puhelin 050 571 2874
sähköposti [email protected]

Tekninen projektipäällikkö (tavoitettavissa 23.11.20 alkaen)
Päivi Hodgson
puhelin 040 806 2248
sähköposti [email protected]


Teksti Satu Aalto

Kuvat Visit Tampere / Marko Kallio