Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Laukontorilla uudistetaan pyörätieyhteyksiä - katusuunnitelmaehdotus nähtävänä

Julkaistu 10.11.2020 10.36

Laukontorilla uudistetaan pääasiassa sen viereisten katujen pyöräteitä eli torin länsi- ja pohjoisreunan yhteyksiä. Torille rakennetaan parhaillaan uutta jätekatosta, joka on huomioitu suunnitelmassa. Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 23.11.2020 saakka.

Torin länsireunalla kulkee suunnitelman mukaan edelleen asfalttipäällysteinen pyörätie, mutta sen linjausta joudutaan muuttamaan uuden jätekatoksen kohdalla. Kaksisuuntaisen pyörätien ajosuunnat on eroteltu. Torin pohjoisreunalla pyörätie kääntyy yksisuuntaisena itään. Kadun yli on yhteys Satamakadun pyörätielle. Muusta torialueesta pyörätiet erotetaan luonnonkiviraidalla.

Laukontorin pohjoisreunassa sijaitsevat linja-autopysäkit jäävät pois käytöstä linjastouudistuksen myötä elokuussa 2021, ja vapautuvaa tilaa hyödynnetään uusiin pyörätiejärjestelyihin.

Uusi jätekatos sijoittuu Laukontorin eteläosaan ravintola Kuuman edustalle. Jätekatoksen huoltoliikenne hoidetaan uuden rakennuksen pohjoissivun puolelta.

Alueelle toteutetaan kaksi uutta pyöräpysäköintialuetta, ja ne sijoittuvat uusien pyöräteiden varrelle ajoradan ja pyörätien väliselle välikaistalle.

Nykyinen kadun ylittävä suojatie jätekatoksen kohdalta poistetaan ja siirretään hieman Laukonsillan suuntaan. Muut suojatiet alueella pysyvät entisillä paikoillaan.

Suojatiet toteutetaan esteettömyyden erityistason ratkaisuja noudattaen. Suojateiden kohdille asennetaan luiskatut reunakivilinjat sekä valkoiset varoitusalueet suojateiden etureunan havaittavuuden parantamiseksi. Pyöräteiden ylityskohdille asennetaan normaalit reunakivilinjat, jotka upotetaan ajoradan tasoon.

Laukontorin pyöräteiden rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2021.


Lisätietoja

Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen