Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupin urheilupuistossa reittimuutoksia kunnostus- ja rakennustöiden vuoksi

Julkaistu 21.10.2020 11.14

Kaupin urheilupuistossa parannetaan ulkoilureittejä sekä poistetaan hiihtoreittien ja kävelyreittien mahdollisia törmäyskohtia. Myös kunto kolmonen siirretään uudelle reitille, joka kulkee alikulun kautta ja on siten turvallinen myös hiihtokauden aikana ladun ja kävelyreitin tultua erotetuksi. Töistä aiheutuu alueella muutoksia kulkureiteissä. Työmaa-alueella ja poistettavien reittien läheisyydessä liikkujia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Reittimuutokset Kaupin urheilupuistossa (kartta)
 

Kartassa on esitetty kulkureitit sekä poistettavat reitit, joista osa maisemoidaan loppuvuoden aikana.

Kunto kolmosen reitin kohta, missä se aiemmin on kulkenut ladun yli ja sitä kautta metsän läpi, tullaan poistamaan ja siihen tehdään täydennysistutuksia, jotta muun muassa liito-oravan kulkuyhteyttä Kaupin kansanpuistoon saadaan parannettua. Poistettavien reittien maisemoinnit tehdään loka-marraskuuna aikana.

Huoltorakennustyöt vaikuttavat kävely- ja pyöräilyreitteihin

Kaupin urheilupuistossa rakennetaan myös uutta huoltorakennusta, ja tämän vuoksi kävely- ja pyöräilyreitit ohjataan nyt turvallisuussyistä talven ja kevään ajaksi pesäpallokentän ja huoltorakennuksen välistä. Uuden huoltorakennuksen valmistuttua alueelle rakennetaan uusi pysyvä kevyen liikenteen väylä Kaupin urheilupuiston läpi.

Kaupin reittimuutokset kartalla (iso kuva)
Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Lisätietoja

Rakennuttajainsinööri
Anne Ravaska
puhelin 040 806 3906