Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kerro kokemuksiasi: miten koronapandemia on vaikuttanut perheeseenne alkusyksyn aikana?

Julkaistu 5.10.2020 9.01

Kerro kokemuksiasi ja vastaa kyselyyn, miten koronapandemia on vaikuttanut tamperelaisiin lapsiperheisiin alkusyksyn aikana? Tampereen kaupungin järjestämään kyselyyn voi vastata 31.10.2020 saakka.

Tampereen kaupunki kysyi ensimmäisen kerran alkukesästä tamperelaisilta perheiltä, millaisia vaikutuksia koronatilanteella on ollut perheisiin. Nyt alkaneen uuden kyselyn tavoitteena on selvittää, miten koronapandemian jatkuminen pitkään on vaikuttanut perheisiin.

Ensimmäiseen kyselyyn saadut vastaukset osoittivat, että koronapandemialla on ollut voimakkaita vaikutuksia lapsiperheisiin. Kyselyn pohjalta nousi esiin erityisesti vanhempien kokeman kuormituksen kasvaminen, kun lasten hoidontarve lisääntyi ja tukiverkkojen apua oli käytettävissä vähemmän.

Tietoa kerätään palvelujen kehittämistä varten

Tampereen kaupunki kokoaa kyselyllä tietoa pohjaksi perheille tarjottavien palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Palveluita kehitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden, kuten järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Kyselyssä kysytään perheiltä esimerkiksi avun saamiseen, perheen taloudelliseen tilanteeseen sekä arjen muutoksiin liittyviä kokemuksia. Kyselyssä voi myös kertoa poikkeusajan vaikutuksista omaan työhön tai opiskeluun, perheen turvallisuudentunteeseen, vapaa-aikaan sekä mahdollisuuksiin tavata läheisiä ja ystäviä sekä siihen, miten vanhempi on kokenut itse jaksaneensa poikkeusoloja.

Kyselyssä on monivalintakysymyksiä ja avoimia vastausmahdollisuuksia, jolloin kokemuksia voi kuvata halutessaan laajemmin. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Kyselyyn osallistutaan nimettömästi eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan. Tulokset käsitellään koko kaupungin tasolla.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia. Tulosten yhteenveto löytyy 31.12.2020 lähtien osoitteesta www.tampere.fi/tamperejunior .

Kyselyn järjestää Tampereen kaupunki, jonka tavoitteena on kaventaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Johanna Riippi
puhelin 040 806 2736
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen