Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen mukaan kaupunkiseutujen merkitys on huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon lakiesityksessä

Julkaistu 8.9.2020 8.48

Tampereen kaupunginvaltuusto antoi 7.9.2020 lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on pääosin perusteltua etenkin suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella.Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan uudistus ei kuitenkaan tule nyt esitetyssä muodossa toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita.

Parhaassa tapauksessa uudistus voi luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden parantamiselle. Väestön hyvinvointi- ja terveyseroja hallintomallin uudistamisella ei sen sijaan yksin kyetä kaventamaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin kuntien vastuulla. Tehtävässä onnistuminen edellyttää rahoituksen ja resurssien turvaamista uudistuksen jälkeisessä ajassa. Tamperelaisille suunnattujen palvelujen ulottaminen koskemaan kaikkia pirkanmaalaisia tuskin onnistuu ilman toiminnan häiriintymistä tai merkittäviä lisäkustannuksia. Niinpä seurauksena on todennäköisesti tamperelaisten palveluiden heikkeneminen

Parempi ratkaisu olisi ollut jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin hallitusti ja korjata ongelmia kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä. Perusterveyden huollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-keskukset olisivat toteutettavissa ilman uutta hallinnon tasoa.

Uudistuksessa ei ole riittävästi huomioitu kaupungistumista, suurten kaupunkiseutujen erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa merkitystä. Niin kansainvälisten kuin kansallisten tutkimustenkin mukaan kaupungistumiskehitys kiihtyy edelleen sekä maailmalla että kotimaassa, mikä entisestään lisää kaupunkien painoarvoa koko maan hyvinvoinnin turvaajina ja elinvoiman luojina. Nämä näkökulmat puuttuvat lainsäädäntöesityksestä.

Uudistuksen rahoitusjärjestelmään sisältyy suuri riski siitä, että kaupunkien tulopohja ja kannusteet esimerkiksi oman elinkeinopolitiikan toteuttamiseen sekä kilpailukykyisen kaupungin rakentamiseen heikkenevät oleellisesti. Uudistuksessa olisikin turvattava kaupungeille kannusteet toteuttaa vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. Tämä voidaan varmistaa vain takaamalla kaupungeille riittävä osuus kaupunkiseuduilla muodostuvasta verotulojen kasvusta.

Mikäli sote-uudistus toteutetaan, ei sote-maakuntien järjestämisvastuulle ole perusteltua siirtää muita kuin nyt lausunnoilla olevassa esityksessä ehdotettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä. Tässäkin kokonaisuudessa kuraattorien ja psykologien sijoittumispaikkaa tulee vielä punnita erityisen kriittisesti.

Pelastustoimen osalta järjestämislaki on liian yleisellä tasolla. Lakiesityksessä käytännössä pelastuslaitos siirretään uudelle järjestäjälle, mutta pelastustoimen uudistaminen ja palvelujen turvaaminen jää keskeneräiseksi.

On epätodennäköistä, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu ja vaikutusten arviointi sekä toimeenpano olisivat toteutettavissa esitetyssä ajassa. Tampere painottaa lausunnossaan, että lainsäädännön tulee olla kokonaisuudessaan valmis ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä.


Lisätietoja

Yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu