Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Anna palautetta Tampereen Rantatunnelin vaikutuksista

Julkaistu 23.6.2020 13.02

Tampereen Rantatunnelin vaikutuksia asukkaisiin sekä Rantaväylän ja lähialueiden liikenteeseen selvitetään kyselyllä, joka on avoinna elokuun loppuun saakka. Kyselyyn toivotaan vastauksia autoilijoilta, pyöräilijöiltä ja jalankulkijoilta ja lähialueiden asukkailta.

Liikennettä Rantatunnelin itäsuulla
 

Kysely on kaksiosainen. Kyselyn ensimmäiseen osaan voivat vastata liikkujat - autoilijat, pyöräilijät ja jalankulkijat - ja jälkimmäinen osa on tarkoitettu vain tunnelin lähialueiden asukkaille. Kyselyllä kartoitetaan liikkujien ja asukkaiden kokemuksia ennen tunnelia ja sen valmistumisen jälkeen.

Autoilijoilta tiedustellaan muun muassa, kuinka liikenne sujui ennen Rantatunnelia ja nyt kun se on käytössä ja kuinka hyvin keskusta on saavutettavissa idän ja lännen suunnista. Lisäksi palautetta pyydetään liikenteen sujuvuudesta tunnelissa, Rantaväylällä sekä lähialueiden kaduilla. Jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä kysytään lähialueiden kävely- ja pyöräteistä, niiden turvallisuudesta, laadusta ja tunnelmasta.

Rantatunnelin lähivaikutusalueiden asukkaille suunnatussa osiossa pyydetään palautetta liikenteen aiheuttamasta melusta, pölystä ja päästöistä. Asukkaat pääsevät myös arvioimaan Rantatunnelin käyttöönoton vaikutuksia asumisviihtyvyyteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja ranta-alueiden virkistyskäyttöön. Lähivaikutusalueen asukkailla tarkoitetaan alle 300 metrin etäisyydellä niin tunneliväylästä kuin kulkuaukoistakin asuvia.

Kysely on Rantatunnelin käyttöönoton jälkeistä seurantaa. Rantatunnelin tiesuunnitelmaan kuuluu Tampereen Rantatunnelin ympäristön muutosten seurantaohjelma. Seurannassa ovat muun muassa ilmanlaatu, melu, liikenne, pohja- ja pintavedet, arseeni, maisemavaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset.

Kyselyyn pääsee sivulta www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut.

Rantatunnelin lähivaikutusalue kartalla
Rantatunnelin lähivaikutusalue kartalla. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Rakennuttajainsinööri
Raija Tevaniemi
puhelin 050 523 2052
sähköposti [email protected]

Sitowise:
Asiantuntija
Risto Haverinen
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen